Om oss

Gemenskap i dåtid – nutid och framtid för ung som gammal Gudhemsbygdens hembygdsförening är en av Västergötlands största hembygdsföreningar med ca 800 medlemmar och med 17 aktiviteter enligt vår senaste verksamhetsplan.

Gemenskap i dåtid – nutid och framtid för ung som gammal

är ledorden för vår förening

Gudhemsbygdens hembygdsförening är en av Västergötlands största hembygdsföreningar med ca 800 medlemmar och med 17 aktiviteter enligt vår senaste verksamhetsplan. Vårt verksamhetsområde omfattar socknarna Gudhem, Östra Tunhem, Ugglum, Bjurum och Torbjörntorp, men vi har också många medlemmar i grannsocknarna Friggeråker, Sätuna, Hornborga, Broddetorp, Bolum, Håkantorp och Vilske-Kleva samt i Falköpings stad. Dessutom har vi ca 200 medlemmar runt om i landet och en och annan i utlandet.

Föreningen startades 1986 på initiativ av vår dåvarande kyrkoherde Erik Jämtenius. Tidigare fanns det en vilande klostermuseiförening och diskussion förekom om den också skulle bli en hembygdsförening. Resultatet blev att Erik Jämtenius lyckades få liv i Klostermuseiföre-ningen, som dessutom skapade det museum man drömt om femtio år och att en hembygds-förening bildades.

Hembygdsföreningens styrelse under Per Forendals ordförandeskap insåg vikten av att hålla en god kontakt med sina medlemmar. Redan på hösten 1986 utkom det första numret av medlemsskriften Axet i form av ett stencilerat blad. Från och med 2011 är vårt medlemsblad en tryckt periodisk tidskrift med det inregistrerade namnet GudhemsAxet.

 ”Axet” som det vanligen kallas har varit och är en viktig del i vår förening. Den andra viktiga delen är vår verksamhet.

Styrelsen har försökt att vara lyhörd och utnyttjat de möjligheter som har funnits att finansiera vår verksamhet. Vi har två aktiviteter som ger oss en finansiell styrka nämligen Trancaféet i Bjurums gamla skola och Traktorracet i Östra Tunhem. Flera andra aktiviteter såsom Midsommarfirandet i Forentorp och Hantverksmässan i Gudhem ger också i regel föreningen bra tillskott i kassan. Den bärande röda tråden i all vår verksamhet är dock att skapa gemenskap och därför har vi också ett antal aktiviteter utan att samla in pengar till föreningen.

Det sistnämnda kan vi dock också göra och ge som bidrag till välgörenhet. Sedan starten 2007 har Gudhemsbygdens hembygdsförening i samarbete med Svenska kyrkan i Falköpings pastorat samlat in närmare 400 000 kr i samband med en julkonsert i Torbjörntorps kyrka.

Sedan 1995 arrangerar vi under den s.k. tranperioden servering i Bjurums gamla skola