Den 18 februari 2024 höll Gotlands Hembygdsförbund årsstämma i Halla bygdegård. Uppslutningen var stor med över 60 deltagare, från 44 olika hembygdsföreningar.

Ordförande Lars Olsson öppnade årets stämma med att tända ett ljus för de personer som har avlidit under året, en särskild tanke gick till Mats Ahlby och Erik W Olsson som varit viktiga krafter i hembygdsförbundet.

Därefter delades årets hedersnålar med lagerkrans för förtjänstfullt arbete ut till Leif Medhammar, Eva Östman, Carin Nicklasson, Solveig Ringbom och Ingegerd Larsson. Årsmötet uppmärksammade också de tre senaste årets socknar, Etelhem 2022, Västergarn 2023 och Hablingbo 2024. Till sist fick Ann-Christine Wallin, Sanda hembygdsförening ett diplom då de firat 100 år som hembygdsförening.

Hembygdsförbundet med Ängskommittén föredrog årsredovisningen som godkändes, liksom budget och verksamhetsplan för det kommande året. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Lars Olsson, Ardre, omvaldes till ordförande. Omval på två år gjordes av Magnus Röcklinger/Fleringe, Arne Pettersson/Rone, Lotta Landerholm/Gothem. Kjellåke Nordström och Per Sundberg Gammelgarn/Visby valdes in som ny ledamot. Jenny Westfält/Visby valdes in på ett fyllnadsval på ett år. Kvarsittande är Christer Mårtensson/Halla och Gunilla Dahlén/Östergarn.

Ordföranden tackade Christer Olsson och Kjellåke Nordström för deras förtjänstfulla arbete i Hembygdsförbundet och utnämnde dessa till hedersledamöter. Christer har skänkt 500 000 kr till en ny fond, vars avkastning ska gå till kulturmiljöarbete. Till sist avtackades styrelseledamoten Sofia Hoas och den avgående valberedningen Rune Melin, Mien Niklasson och Jan Åberg med blommor och applåder.

Sofia Hoas


Förening:

Gotlands Hembygdsförbund

Skapad av: Sofia Hoas (2024-02-29 10:01:52) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sofia Hoas (2024-02-29 11:15:58) Kontakta föreningen

Kontakta oss