Referat 

Söndagen den 19 februari samlades mer än 50 personer, ombud och övriga intresserade till ordinarie årsstämma för Gotlands Hembygdsförbund i Gothems bygdegård. Roligt att se så många glada deltagare från hela Gotland i bygdegården.

Inledningsvis bjöds på ”otendag” som serverades av medlemmar från Gothems sockenförening. Under kaffedrickandet fick vi också lyssna till ett intressant kåseri framfört av Owe Ronström om Lars Enbloms liv och gärning, lantmätare, musiker, m.m. som var verksam i Gothem under 1800-talet.

Stämman inleddes sedan med att förbundets ordförande Lars Olsson, Ardre, hälsade alla deltagare varmt välkomna till dagens stämma.  Förbundet har som tradition att årligen vid stämman utdela hembygdsrörelsens hedersnål med lagerkrans som tack för goda insatser inom hembygdsrörelsen. Mottagare av denna utmärkelse 2023 var Eva Calamnius, Stenkyrka, Tommy Pettersson, Hemse, Åsa Karlsson, Gothem och Gunnel Svensson, Klintehamn, som tyvärr inte var närvarande vid dagens stämma. Roligt att även detta år kunna uppmärksamma några riktigt hedervärda hembygdsvänner!

Till mötesordförande valdes sedan Owe Ronström som med säker hand hanterade klubban och fördelade ordet. Styrelsen fick en ny ledamot Gunilla Dahlin från Östergarn som ersatte Jan Åberg, Gammelgarn, för övriga i styrelsen omval, inklusive styrelsen ordförande Lars Olsson.

En mycket viktig del av förbundets verksamhet sker genom förbundets redaktionskommitté som årligen ombesörjer att boken "Från Gutaygd" kommer ut. Vidare förbundets ängskommitté som vid dagens stämma representerades av Gunnar Kotz. Ängskommittén anordnar årligen bl.a. en ängesträff för att uppmärksamma förtjänstfulla ängesskötare.  

Efter en dryg timmes förhandlingar kunde mötesordförande sedan förklara årets stämma avslutad och alla glada mötesdeltagare återvända hemåt i skymningsljuset.

Årsstämmohandlingar


Förening:

Gotlands Hembygdsförbund

Skapad av: (2022-10-01 09:42:54) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gotlands Hembygdsförbund (2024-01-10 10:28:17) Kontakta föreningen

Kontakta oss