Hembygdsträffar 2021


I år blir hembygdsförbundets hembygdsträffar digitala, vi gör dem tillsammans med Vuxenskolan och temat är demokrati. Det är lätt att ta demokratin för given, men det som händer runt om oss i världen just nu visar att den är sårbar. Vi inleder varje träff med en kort film och diskuterar sedan i mindre grupper.

Välkommen på årets hembygdsträffar med följande teman:

13/4 kl 17-19 Demokrati
20/4 kl 17-19 Meningen med föreningen
27/4 kl 17-19 Föreningen 2030 – en framtidsspaning

----------

13 april Demokrati
Föreningsdemokratin är viktig och behöver lyftas fram. Här har varje medlem möjlighet att påverka det som kanske berör dig mest. Det kan vara intressemässigt eller den geografiska platsen du lever på. Föreningar anordnar ett oändligt antal möten - möten som ger tillfälle för människor att träffas, bildas och utvecklas som människor.

Demokratin i dag? Hur ser den ut? Hur skapar vi utrymmen där vi kan mötas och stärka demokratin?

Anmäl dig till demokratiträff här

20 april Meningen med föreningen – engagemang
På Gotland finns ett stort antal föreningar som format engagemanget på vår ö. Det ideella arbetet som genomförts i generationer är ofta föreningens viktigaste resurs. Föreningens verksamhet skall kännas angelägen och givande om medlemmar ska fortsätta engagera sig. Det finns många olika faktorer som påverkar det ideella engagemanget. Alla vill ha utveckling, men ingen vill ha förändring.

Delta i formandet av framtidens hembygd - tänk vilka möjligheter det bjuder. Men hur når vi dit? 

Varför finns föreningen? Är målen rätt? Vad står egentligen i stadgarna? Hur mycket är att förvalta ett arv och vilket utrymme finns att skapa nytt? Vad behövs för att skapa engagemang och glädje?

 Anmäl dig till meningen med föreningen här

27 april  Föreningen 2030 – framtidsspaning  
En av de vanligaste frågorna inom föreningslivet om hur vi får yngre och nya att engagera sig. Det handlar mycket om oss själva som är aktiva inom rörelsen. Om de strukturer, attityder och kulturer som, oftast omedvetet, råder, och som på olika sätt kan stänga dörrarna till de som vi gärna vill ha med. Kan föreningen ändra kommunikation, attityder och arbetssätt så nya målgrupper känner delaktighet och vill engagera sig?

Vilka hot och möjligheter står föreningarna inför kommande decennium? På vilket sätt vill nya arbeta i morgondagens förening – vad är drivkraften? Vad kan tänkas påverka människors val av föreningsliv i framtiden?

Anmäl dig till framtidsspaning här


Editerad av: Sofia Hoas (2021-04-06 13:40:38)