Välkommen till Glimåkra hembygdsförening

Nytt tak på uthuset i Drakeberga och ny toalett till höger.

 

 

I dansk tid formades av nybyggare Glimagre Sogn. Hit hörde och en Örken (ödemark) som så småningom blev Örkened Socken.  Nyodlaren, exploatören, den företagsamme entreprenören finns med sin okuvliga vilja i det gamla sockensigillet. Här finns sjöar, trolska skogar och leende nejder – en rik och minnesrik natur med plats för historia och framtid.