Om oss

Glava är en socken i västra Värmland mellan sjön Glafsfjorden och den milsvida Glaskogen. Här bor ca 900 människor.

Glava hembygdsförening:
Bildades 1935.
Har nu 284 medlemmar, varav 101 familjer.
134 bor någon annanstans än i Glava.

Verksamheten (enligt stadgarna):

  • Underhålla hembygdsgårdar
  • Samla och bevara föremål som återspeglar kulturarvet
  • Exponera föremål för allmänheten
  • Uppmuntra bevarande av hantverkstraditioner
  • Samla in och publicera information om Glavas natur- och kulturminnen
  • Bevaka Glavas kulturarv och miljö i samband med samhällsförändringar