Hembygdsföreningens årsmöte

Glava hembygdsförenings årsmöte äger rum i Semnebyns bygdegård
söndagen 25 mars kl 15.

Föreningen bjuder på smörgåstårta.

 

 

Glafväringens vårnummer nu ute

Bland rubrikerna.
Hagafabriken
Matminnen från 40-talet
Uno Perssons skolkort

Välkommen till Glava hembygdsförenings hemsida!

Hembygdsföreningen:
Bildades 1935.
Har nu 284 medlemmar, varav 101 familjer.
134 bor någon annanstans än i Glava.

Verksamheten (enligt stadgarna):

  • Underhålla hembygdsgårdar
  • Samla och bevara föremål som återspeglar kulturarvet
  • Exponera föremål för allmänheten
  • Uppmuntra bevarande av hantverkstraditioner
  • Samla in och publicera information om Glavas natur- och kulturminnen
  • Bevaka Glavas kulturarv och miljö i samband med samhällsförändringar
Hitta aktivitet

Inga aktiviteter