Om oss

Välkommen till Getinge-Rävinge Hembygdsförenings hemsida. Vårt mål är att fortsätta att slå vakt om och bevara bygdens kulturarv.

Men även ta tillvara nutiden för att kunna föra denna historia vidare till våra efterföljande. För detta krävs engagemang och ideellt arbete. Ett sätt att visa engagemang är att vara medlem i Hembygdsföreningen och delaktig i den verksamhet som föreningen bedriver i Getinge och Rävinge socknar, som är vårt arbetsområde och vår hembygd.

Hembygdsgården, Brogård, har allt sedan föreningen bildades år 1973, varit samlingsplatsen för vår verksamhet och här förvaras och förvaltas bygdens kulturhistoria. Brogård erbjuder även gemytlig miljö för möten.kalas eller andra träffar.

Getinge Hembygdsförening tackar alla Er som stödjer vår verksamhet som medlem, genom gåvor av olika slag eller genom annat aktivt stöd.

Husvärdar

Gun Nilsson        070-854 75 77

Eva Svensson      070-257 37 86

Monika Eriksson 073-802 57 26