Nyheter

Sök vårt utvecklingsbidrag!

Skynda att söka vårt nya utvecklingsbidrag!

Under 2020 kommer Gästriklands kulturhistoriska förening att dela ut ett bidrag som är avsett att stötta och utveckla verksamheten i landskapets hembygdsföreningar och andra föreningar med kulturhistorisk inriktning. Bidraget riktar sig enbart till de föreningar som är anslutna som medlemmar i Gästriklands kulturhistoriska förening. Totalt...

Läs mer >

Från Gästrikland 2019 är klar!

Gästriklands kulturhistoriska förening grundades 1862, då med namnet Gestriklands fornminnesförening. Fokus låg ursprungligen på gravfält, stenyxor, medeltida kyrkoinventarier o d. Länge fanns också en ambition att samla föremål till ett eget museum.

1889 började föreningen dokumentera sin forskning och sitt samlande. 1920 vidgades ämnesområdet över hembygdsvård, regional byggnadskultur, näringsliv, namnskick, konst...

Läs mer >

"Från Gästrikland 2016" nu online!

 

Tack vare stor efterfrågan på årsboken från 2016 som varit slutsåld länge, har vi nu fått hjälp av Lennart Nordström att digitalisera den. Tips för snabbare öppning av boken: Ladda ner den på datorn och öppna den sedan med en pdf-läsare. Direktlänk till vår Dropbox

Visa fler

Om oss

Föreningen bildades 1862 och ser som sin främsta uppgift att främja och sprida kunskap om Gästriklands kultur från äldsta tid till våra dagar. Det sker framför allt genom föreningens publikationer. Sedan 1889 utges en fortlöpande serie årsskrifter, som numera kallas "Från Gästrikland" med tillfogat årtal.

Styrelse

Läs mer >