Nyheter

Välkommen till årsmöte för 2020 och 2021

Medlemmarna i Gästriklands kulturhistoriska förening kallas till årsmöte
lördagen den 9 oktober kl 11.00

Lokal: Hörsalen, Länsmuseet Gävleborg, Södra Strandgatan 20 i Gävle

Årsmötet är begränsat till 50 deltagare. Möteslokalen ger möjligheter att hålla
föreskrivet socialt avstånd mellan deltagarna. Anmälan till ordförande Carl-Magnus
Gagge, e-post: [email protected] eller telefon: 070-609 27 14.

Läs kallelse...

Läs mer >

Skynda att söka vårt utvecklingsbidrag!

Under 2022 kommer Gästriklands kulturhistoriska förening att dela ut ett bidrag som är avsett att stötta och utveckla verksamheten i landskapets hembygdsföreningar och andra föreningar med kulturhistorisk inriktning. Bidraget riktar sig enbart till de föreningar som är anslutna som medlemmar i Gästriklands kulturhistoriska förening. Totalt finns cirka 50.000 kr att fördela.

Sista...

Läs mer >

Boksläpp av årsboken Från Gästrikland 2020

Fredagen den 13 november släpptes föreningens årsbok Från Gästrikland 2020. Boksläppet inleddes med några väl valda ord av vår ordförande, Carl-Magnus Gagge, om årsbokens betydelse för föreningen innan han lämnade ordet till vår flitiga redaktör, Barbro Sollbe, som tillsammans med årets författare än en gång skapat en publikation med viktiga...

Läs mer >

Visa fler

Om oss

Föreningen bildades 1862 och ser som sin främsta uppgift att främja och sprida kunskap om Gästriklands kultur från äldsta tid till våra dagar. Det sker framför allt genom föreningens publikationer. Sedan 1889 utges en fortlöpande serie årsskrifter, som numera kallas "Från Gästrikland" med tillfogat årtal.

Styrelse

Läs mer >