Stipendium 2018

Vid vårt årsmöte i lördags den 21 april överraskades Barbro och Göran Andersson från Storvik med vårt stipendium på 5000 kr, för deras mångåriga arbete med att lära ut och dokumentera gästrikeslöjd i textil och trä, samt för sitt breda föreningsengagemang i hembygds- och hemslöjdsrörelsen inklusive Stiftelsen Gamla Stenhuset. Stort grattis!

Barbro och Göran Andersson, Storvik

 

Ordförande Katarina Kallings, flankerad av delar av styrelsen, överlämnar diplomet till Barbro och Göran.

 

 

Kallelse till årsmöte 21 april 2018

STYRELSEN FÖR GÄSTRIKLANDS KULTURHISTORISKA FÖRENING VÄLKOMNAR TILL ÅRSMÖTE 2018. 

DATUM: 21 APRIL

KLOCKAN 14.00

PLATS: GAMLA STENHUSET, GÄSTRIKE-HAMMARBY

Efter förhandlingarna äter vi något lättare till en kopp kaffe, och så lyssnar vi till Rose Ericsson, som kommer att berätta om sin kommande avhandling om Gästriklands hemslöjdsförening.

Motion ska, för att behandlas, vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.

GKF verksamhetsberättelse 2017

OBS: Anmäl medverkan och eventuellt behov av samåkning till ordföranden på e-post [email protected] eller telefon 070-6280192 senast den 16 april.

Från Gästrikland 2017

Tema Ideelt och kriminellt!

Förord
Katarina Kallings, Sveriges fängelsemuseum – en personlig betraktelse över en cellsam historia.
Desiree Kjellberg, Gästriklands offentliga avrättningsplatser
Staffan Berglind, Joel Berglund, mästersångaren från Torsåker
Bo Ulfhielm, Socken lappar och andra samer i Gästrikland
Kerstin Monk, Birger Forsberg i Hedesunda och Harrania
Gunnar Liedfeldt, Stadsdelen Näringen i Gävle – citys kreativa baksida
Anders Wesslén, F-båt eller ubåt? Fabian Månsson i Hagaström svarar Sven Hedin
Lena Holger, Mimmi Zetterström och Märta Thynell, två målande flickor från Gävle.
Barbro Sollbe, Folke Löfgren – säg Mr Gävle, det räcker!
Föreningens styrelse, verksamhet 2016 och något om 2017.
Nya stadgar
Summary in English

Kan beställas för 200:- + porto via [email protected] eller på Sveriges Fängelsemuseum, Hamiltongatan 1, GÄVLE

Kallelse till årsmöte 29/4 2017

STYRELSEN FÖR GÄSTRIKLANDS KULTURHISTORISKA FÖRENING VÄLKOMNAR TILL ÅRSMÖTE 2017.  DATUM: 29 APRIL KLOCKAN 14.00 PLATS: GAMLA STENHUSET I GÄSTRIKE-HAMMARBY

stenhusetFotograf: stenhuset

Efter förhandlingarna äter vi något lättare till en kopp kaffe, och så lyssnar vi till Intendent Desiree Kjellberg, som kommer att berätta för oss om Sveriges Fängelsemuseums projekt Gränsland, Mellanrum, Avgrunder, och då med särskilt tonvikt på just Gästriklands offentliga avrättningsplatser som användes ända in på 1850-talet.

2016 års verksamhetsberättelse

OBS: Anmäl medverkan och eventuellt behov av samåkning i bil till [email protected] eller på telefon 070-6280192 senast den 23 april.

Gatunamn och Gävlehistoria

Nu släpper vi Jan Sterners mycket populära, och sedan länge slutsålda, bok om Gatunamn och Gävlehistoria digitalt.  Du kan ladda ner den kostnadsfritt som pdf direkt på datorn.

Vi riktar ett stort tack till vår Kulturstipendiat Lennart Nordström som digitaliserat utgåvan!

Gatunamn i GävleFotograf: Gatunamn i Gävle

”Under många år var Jan Sterner medarbetare på GD Kultur. För de historieintresserade Gävleborna var Jan Sterner känd som författare till flera böcker om vår stads historia, som ”Tvåtusen år i Gävlebygden” och ”Gatunamn och Gävlehistoria”. Boken ”Sagor, sägner och skrock från Gästrikland” gav en bild av hur folktron i landskapet har sett ut. Gävleborna har fått en rikare kunskap om sin stads historia tack vare Jan Sterners värv.

Jan Sterner kom ursprungligen till Gästrikland 1962 från Östergötland och han arbetade på Vasaskolan som lektor i svenska och engelska. Förutom för sina kunskaper om lokalhistoria så utmärkte han sig med sina breda och djupa musikhistoriska kunskaper.

Hans insatser för den lokala historieskrivningen uppmärksammades också formellt när Gävle kommun 1998 gav Jan Sterner kommunens kulturpris. Han delade det med Lennart Ödeen. Gefle Dagblads dåvarande kulturredaktör Björn Widegren kommenterade: ”Lennart Ödeen och Jan Sterner är bägge så välförtjänta pristagare att de borde fått priset varsitt år.” Jan Sterner blev 85 år.” Citat från Gefle Dagblad

Från Gästrikland 2016

”Fornsaker” och nyare företeelser finns nu ute till försäljning för 250:-.

Respekt för kulturarvet!
Visst har mycket gått förlorat. Men med stor idealism har ändå många arbetat för att bevara, dokumentera och sprida kännedom om gångna tiders kulturyttringar. Och idag betonas även samtidsdokumentationen.
Årsbok 2016 är ytterligare en länk i den kedja som startades 1889. Tio författare bidrar till ökad kunskap om Gästriklands invånare, verksamheter och bebyggelse

Innehåll:
Magnus Källström, Sven och Åsmund ristade rätta runor. Runstenar i Gästrikland.
Hans Lindblad, Epokgörande insatser för kvinnlig rösträtt. Klara Lindh och Gerda Modén i Gävle.
John Norton och Barbro Sollbe, Gustaf Stolpe – Från Torsåker till Illinois.
Ingela Broström, Byggnadsminnet Lars Ors i Oppala.
Pär Alexandersson, En fritänkares liv och död – Viktor Lennstrand och Gävle.
Gunnar Lidfeldt, Stadsdelen Nordost i Gävle.
Barbro Sollbe, Naivist? Javisst! Elsa-Toini Wikström
Olof Thunman, Axmar bruk och smedsläktne Thunman.
Katarina Eriksson, En vikingatida hankgärdesgård i Västbyggeby.
Anders Wesslén, Maria Johansson – Joe Hills vän och fiende.
Barbro Sollbe, Vår förenings ursprung
Föreningens verksamhet 2015.
Summary in english

Beställ boken på [email protected] eller ring 070-6280192. Frakt tillkommer på 52:-
Finns också att köpa på Sveriges Fängelsemuseum, Hamiltongatan 1 i Gävle.

Kulturstipendium till Lennart Nordström!

Under Arkivens dag på Kulturhuset Gävle lördag den 12 nov passade vi i Gästriklands Kulturhistoriska förening på att överraska, med att dela ut vårt STIPENDIUM 2016 på 5000 kronor till Lennart Nordström för hans digitalisering av föreningens s k meddelanden och årsböcker – en kulturgärning i takt med tiden.

Detta innebär att samtliga slutsålda årgångar från starten 1889 och framåt nu finns tillgängliga och sökbara på vår hemsida.

lennart nordstromFotograf: lennart nordstrom

Ny bok ute nu!

SMAKEN O KAPITALETFotograf: SMAKEN O KAPITALET

Hon stod för smaken, han för kapitalet.

Sveriges största privata samling av textilier skapades under ett mångårigt samarbete mellan brukspatron Per Eriksson och hans värdinna Hedvig Ulfsparre. Samlingen fyllde salonger, matsalar, skrivrum, bibliotek, trapphallar och gästrum, men också garderober och kistor i bruksherrgårdarna – först i Hofors och senare Kungsgården.

Med sin adliga bakgrund och stilsäkerhet fick hon huvudansvaret för inredningen vid en stor renovering av hans tjänstebostad, Hofors herrgård, på 1910-talet. Resultatet blev en representativ miljö med nya möbler och inredningstextilier från Sveriges bästa konsthantverkare – och för hennes del början på ett livslångt samlande. Dessutom blev hon, genom sitt stora engagemang i hemslöjdsrörelsen, en auktoritet på nationell nivå, och stora utställningar krävde hennes medverkan.

Sedan båda gått bort hotades samlingarna av splittring. Efter en period i Nordiska museets ägo är textilierna nu under samma tak som mycket av inredningen från de två bruksherrgårdarna – hos Länsmuseet Gävleborg.

Ett författarteam skildrar detta skeende och därmed indirekt även något av det tidiga 1900-talets sociala, ekonomiska och kulturella liv i Gästrikland, i brytningstiden mellan tillbakablickande nationalromantik och framåtsyftande industrialisering.

Boken kostar 350:- (250:- för medlemmar i GKF) och kan beställas på [email protected] med uppgivande av adress och telefonnummer. OBS: Frakt tillkommer med 80:-

Årsmöte lörd 3 sept

Lördagen den 3 september hålls vårt årsmöte på Hofors herrgård i samband med boksläppet av ”Smaken och kapitalet – om Hedvig Ulfsparre och Per Eriksson och herrgårdarna i Hofors och Kungsgården”.

PROGRAM
09.45 Start med buss från Vasaskolan i Gävle.
Bussen plockar, vid behov, upp deltagare på vägen.
10.15 Upphämtning vid Jerntorget Sandviken.
10.45 Ankomst till Hofors herrgård. Förmiddagskaffe i Konsertsalen.
11.15 Boksläpp på Hofors herrgård av ”Smaken och kapitalet – om Hedvig Ulfsparre och Per Eriksson och herrgårdarna i Hofors och Kungsgården”.
12.15 Visning av Hofors herrgård
13.00 Förflyttning till Hofors hembygdsgård
13.15 Lunch och kaffe
14.00 Årsmöte
15.00 Hemfärd till Sandviken-Gävle

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna till årsmötet, men till buss- och matarrangemangen är deltagarantalet begränsat. Priset är 250 kr och betalas med kort eller kontanter i bussen. Korporativa medlemmars medverkan betalas av respektive hembygdsförening och kan faktureras. Obligatorisk anmälan senast den 26 aug till e-post: [email protected].com eller tel 070-6280192

Dokument till årsmötet:
Förslag till stadgeändringar
Verksamhetsberättelse 2015
Ekonomisk verksamhetsberättelse 2015

 

Styrelsemöte 4 juni

Vi hälsar styrelsens korporativa och enskilda ledamöter varmt välkomna till styrelsemöte den 4 juni.
Sedvanligt så träffas vi i Gamla Stenhuset i Gästrike-Hammarby kl 14. Kaffe serveras i anslutning till mötet.
/Mvh
Katarina Kallings
Ordförande

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter