Nyheter

Medlemmar i Gästriklands Kulturhistoriska förening kallas till årsmöte lördag den 22 april kl 14 i Gamla Stenhuset i Gästrike-Hammarby

Dagordning har sänts ut till samtliga medlemmar.

Anmälan om deltagande görs till ordförande Carl-Magnus Gagge på [email protected] eller 070-6092714

 

På släktforskningens dag den 21 jan kl 14.15 medverkar vår ordförande Carl-Magnus Gagge med föredraget "Kulturhistoria – en viktig del av släktforskningen".

Välkommen!

Till alla föreningar som är medlemmar i Gästriklands kulturhistoriska förening!

Gästriklands kulturhistoriska förening har sedan år 2020 inrättat ett årligt återkommande utvecklingsbidrag riktat till föreningens medlemsföreningar. En förutsättning för att söka bidraget är att föreningen är ansluten som medlem i Gästriklands kulturhistoriska förening. Utvecklingsbidraget kommer att delas ut till projekt och...

Läs mer >

Visa fler

Om oss

Föreningen bildades 1862 och ser som sin främsta uppgift att främja och sprida kunskap om Gästriklands kultur från äldsta tid till våra dagar. Det sker framför allt genom föreningens publikationer. Sedan 1889 utges en fortlöpande serie årsskrifter, som numera kallas "Från Gästrikland" med tillfogat årtal.

Styrelse vald vid årsmöte den...

Läs mer >

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: gkf1862[at]gmail.com