Nyheter

Skynda att söka vårt nya utvecklingsbidrag!

Under 2021 kommer Gästriklands kulturhistoriska förening att dela ut ett bidrag som är avsett att stötta och utveckla verksamheten i landskapets hembygdsföreningar och andra föreningar med kulturhistorisk inriktning. Bidraget riktar sig enbart till de föreningar som är anslutna som medlemmar i Gästriklands kulturhistoriska förening. Totalt finns cirka 50.000 kr att fördela.

Sista...

Läs mer >

Årsmötet 2020 är inställt


Vi har beslutat ställa in årsmötet som skulle ha hållits 28 november. Följande meddelande har skickats till våra medlemmar från vår ordförande, Carl-Magnus Gagge:

Regeringen har beslutat om förbud från 24 november för allmänna sammankomster med fler än åtta deltagare.

Verkställande utskottet har därför beslutat om att ställa in årsmötet 2020....

Läs mer >

Boksläpp av årsboken Från Gästrikland 2020

Fredagen den 13 november släpptes föreningens årsbok Från Gästrikland 2020. Boksläppet inleddes med några väl valda ord av vår ordförande, Carl-Magnus Gagge, om årsbokens betydelse för föreningen innan han lämnade ordet till vår flitiga redaktör, Barbro Sollbe, som tillsammans med årets författare än en gång skapat en publikation med viktiga...

Läs mer >

Visa fler

Om oss

Föreningen bildades 1862 och ser som sin främsta uppgift att främja och sprida kunskap om Gästriklands kultur från äldsta tid till våra dagar. Det sker framför allt genom föreningens publikationer. Sedan 1889 utges en fortlöpande serie årsskrifter, som numera kallas "Från Gästrikland" med tillfogat årtal.

Styrelse

Läs mer >