Om oss

Föreningen bildades 1862 och ser som sin främsta uppgift att främja och sprida kunskap om Gästriklands kultur från äldsta tid till våra dagar. Det sker framför allt genom föreningens publikationer. Sedan 1889 utges en fortlöpande serie årsskrifter, som numera kallas "Från Gästrikland" med tillfogat årtal.

Styrelse vald vid årsmöte den 22 april 2022

 

Martin Åhrén, Öjvind Englund, Maria Vestlund,
Bengt Löf, Hans Wahlbom, Christina Persson,
Claes-Håkan Jansson, Carl-Magnus Gagge, Richard Schill,
Katarina Kallings & Elisabeth Mårsell,

 

Arbetsutskott

Carl-Magnus Gagge, ordförande
e-post: carl-magnus.gagge[at]hotmail.com
Tel: +46 70 609 27 14

Hans Wahlbom, vice ordförande
e-post: hwahlbom[at]gmail.com
Tel: +46 70 774 43 80

Claes-Håkan Jansson, sekreterare, e-post: c-h.jansson[at]telia.com

Elisabeth Mårsell , kassör, e-post: marsell.elisabeth[at]gmail.com

Barbro Sollbe, redaktör, e-post: barbrosollbe[at]gmail.com

Katarina Kallings, ledamot, webmaster
e-post: katarina.kallings[at]fangelsemuseet.se