Om oss

Föreningen bildades 1862 och ser som sin främsta uppgift att främja och sprida kunskap om Gästriklands kultur från äldsta tid till våra dagar. Det sker framför allt genom föreningens publikationer. Sedan 1889 utges en fortlöpande serie årsskrifter, som numera kallas "Från Gästrikland" med tillfogat årtal.

Styrelse

Vi kommer inom kort att presentera vår styrelse. 

Verkställande utskott

Vårt verkställande utskott består av följande personer som du gärna får kontakta vid frågor:

Carl-Magnus Gagge, ordförande
E-post: carl-magnus.gagge[at]hotmail.com
Tel.: +46 70 609 27 14

Hans Wahlbom, vice ordförande
E-post: hwahlbom[at]gmail.com
Tel.: +46 70 774 43 80

Anna Forsberg, sekreterare, webmaster
E-post: annaforsberg[at]telia.com

Barbro Sollbe, redaktör
E-post: barbro.sollbe[at]telia.com

Katarina Kallings, ledamot
E-post: katarina.kallings[at]outlook.com

Barbro Andersson, ledamot
E-post: barbro.andersson[at]hos.sandnet.se

Ing-Marie Møller Andersen, ledamot