Om oss

Föreningen bildades 1862 och ser som sin främsta uppgift att främja och sprida kunskap om Gästriklands kultur från äldsta tid till våra dagar. Det sker framför allt genom föreningens publikationer. Sedan 1889 utges en fortlöpande serie årsskrifter, som numera kallas "Från Gästrikland" med tillfogat årtal.

Styrelse vald vid årsmöte 2024

Carl-Magnus Gagge, ordförande

Hans Wahlbom, vice ordförande

Claes-Håkan Jansson, sekreterare

Elisabeth Mårsell, kassör
 
Ledamöter: Martin Åhrén, Öjvind Englund, Maria Vestlund,
Emelie Lundin, Sandra Sjöstrand, Bodil Juggas och Richard Schill.
 
Adjungerad ledamot och redaktör: Barbro Sollbe.

 

Arbetsutskott

Carl-Magnus Gagge, ordförande
e-post: carl-magnus.gagge[at]hotmail.com
Tel: +46 70 609 27 14

Hans Wahlbom, vice ordförande
e-post: hwahlbom[at]gmail.com
Tel: +46 70 774 43 80

Claes-Håkan Jansson, sekreterare, e-post: c-h.jansson[at]telia.com

Elisabeth Mårsell , kassör, e-post: marsell.elisabeth[at]gmail.com

Barbro Sollbe, redaktör, e-post: barbrosollbe[at]gmail.com

 

Extern webmaster: Katarina Kallings
e-post: katarina.kallings[at]gmail.com