Gammal bebyggelse


År 1977 startade en studiecirkel inom hemygdsföreningen, med uppgift att inventera torp och andra gamla boplatser i socknen. När cirkeln arbetat en tid skulle resultatet renskrivas, men det blev liggande några år.

År 1990 ombildades cirkeln, som till största delen kom att bestå av nya deltagare och nu slutfördes arbetet och resulterade i boken Gammal bebyggelse i Gärdhem. Boken, som innehåller 192 sidor, avspeglar situationen i bygden under senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet.

Till boken är bifogat en karta, där torpen kan identifieras.

Boken trycktes 2001 och blev snabbt uppskattad som ett uppslagsverk över Gärdhems gamla bebyggelse. Gammal bebyggelse i Gärdhem är slutsåld och något nytryck är inte aktuellt men referensexemplar finns att tillgå i hembygdsgården.

Image

Åter till Litteratur och film.

Förening:

Gärdhems Hembygdsförening

Skapad av: (2012-03-29 07:24:07) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gärdhems Hembygdsförening (2019-05-11 06:37:38) Kontakta föreningen