Om oss

Vår förening Gammalkils hembygdsförening bildades 1979. Föreningens ändamål är "att värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer".

Vi verkar för att engagera bygdens invånare både genom att blicka bakåt och genom att utveckla bygden inför framtiden. Verksamheten består av traditionella aktiviteter som högtidlighållande av nationaldagen och arrangerande av hembygdsdagar. Föreningen har också utgett skrifter om bygdens historia och inventerat och skyltat upp ett antal raserade torp. Det pågår arbete att ur olika källor få kunskap om bebyggelse från äldre tider generellt, med ambitionen att faktiskt hitta alla ställen. Däri ingår deras historia med information om vilka som bott där vid olika tider och om deras livsöden.

Vi disponerar en liten hembygdsgård, ett f.d. magasin, som fungerar både som muséum och samlingspunkt för olika aktiviteter.

Hembygdsföreningen fungerar också som socknens bygderåd. Det innefattar att bevaka bygdens strategiska utveckling politiskt. Därför samarbetar vi med flera andra föreningar och organisationer, inklusive EU, stat och kommun, och detta har resulterat i såväl intressanta verksamhetsinslag som bra kontakter. Detta ser vi fram emot att fortsätta med.