Om oss

Vår förening Gammalkils hembygdsförening bildades 1979. Föreningens ändamål är "att värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer".

Vi verkar för att engagera bygdens invånare både genom att blicka bakåt och genom att utveckla bygden inför framtiden. Verksamheten består av traditionella aktiviteter som högtidlighållande av...

Läs mer >

Nyheter

Nationaldagen 2021

Det var så väldigt efterlängtat att få träffas i Hembygdsföreningen igen! Med kort varsel hade vi bjudit in till firande av nationaldagen med ett något kortare program än vanligt. Ordförande Anna Scharff hälsade välkomna. Sedan hissade Iréne och Yngve Johansson flaggan. Klara Antelius spelade nationalsången på klarinett och vi andra slöt upp...

Läs mer >

Flaggan är hissad 2021
Klara Antelius spelar klarinett nationaldagen 2021
Tårta på nationaldagen 2021

Verksamhetsberättelse för år 2020


Nu kan du läsa verksamhetsberättelse för år 2020.

Verksamhetsberättelse 2020.pdf​​​​​​​

Varm välkomna att även delta på årets digitala årsmöte 27 april.

Årsmöte 2020

Efter Annas välkomsthälsning och valet av mötes­presidium genom­fördes de vanliga års­mötes­för­hand­lingarna snabbt med Birger Olssons som ord­förande och Iréne Johansson som sekreterare. Alla god­kännanden, t.ex. av revisions­berättelsen, skedde med acklamation. Lisa redo­gjorde för räken­skaperna där bl.a. balans­räkningen visade en minsk­ning av be­håll­ningen sedan förra året vilket mest be­rodde på ut­gifterna...

Läs mer >

Anna Scharff årsmötet 2020
Visa fler