Bli medlem

Årsavgift: 70 kr/person eller 140 kr/familj.

Ditt medlemskap registreras när du betalat in medlemsavgiften till vårt Bankgiro:   5569-6967   Gällareds hembygdsförening

OBS! Ange namn på alla i familjen som skall vara medlemmar.