Bli medlem

Bli medlem i år genom att sätta in 150 kr/person på plusgiro-konto 91 24 78-5.

Ange namn, e-postadress, adress vid inbetalningen.  - Välkomna!

Se även https://www.gardsby.se/hembygd

Familjemedlemskap finns inte längre av administrativa skäl.