Mölarps kvarn


Image

Mölarps kvarn ligger vid Viskan i Fristad. Där har forsarna sedan 1500-talet utnyttjats till att driva kvarnar och sedan även såg och vadmalsstamp. Vid Mölarp uppstod i slutet av 1800-talet det första industriområdet i Fristad.

Mölarp kanske kan uttydas ”mjölnarens torp”.
Nuvarande byggnader är från 1800-talet. Kvarnen var i bruk fram till 1968. Därefter har den renoverats och ett nytt vattenhjul har tillverkats så det åter går att mala i kvarnen. I kvarnen finns också samlingslokaler. Kvarnen ägs och sköts av Fristads Hembygdsförening.

Viskan delar sig vid Mölarp så att det bildas en ö. Ön ingår i ett naturreservat. Där finns drygt 250 arter, bl.a. den ovanliga silvertisteln samt stora bestånd av backsippor. Här finns också forsärla och strömstare.

I området finns fornlämningar med bl.a. hällkista, gravfält med domarringar och resta stenar. I området öster om ön har bearbetade flintrester hittats.

Varje år i maj månad anordnas Mölarpsdagen med aktiviteter vid kvarnen.
Kaffeservering sker ett antal söndagar under sommaren.
Se under Meny  / Program eller under Aktiviteter.

När du närmar dig Fristad från söder (från Borås) ser du skyltar som hänvisar till Mölarp.

Förening:

Fristads Hembygdsförening

Skapad av: Fristads Hembygdsförening (2012-06-19 23:39:04) Kontakta föreningen
Ändrad av: Fristads Hembygdsförening (2022-09-23 08:01:35) Kontakta föreningen