FÖRENINGENS BYGGNADER


DAGSTORPSSTUGAN .

 


Den gamla mangårdsbyggnaden på Dagstorps Norrgård var på 1700-talet kronohemman och boställe åt häradshövdingen i Norra Vedbo. Den uppfördes troligen i början på 1700-talet i den tidens låga stil med förstuga, två rum och kök. Rummet till vänster gjordes om till kyrksal, medan rummet till höger och köket fick en autentisk inredning.

 

INTERIÖRER FRÅN DAGSTORPSSTUGAN

TOSTÅSBODEN
Från Tostås i Säby socken inköptes1940 en s.k. loftbod för 250 kronor och 45 (!!) öre. Den är från 1600-talet och har fyra utrymmen, utnyttjade till olika ändamål.


TROTTAMÅLSBASTAN
1974 påbörjade föreningen ett projekt kallat "Linets saga". För att linet skulle kunna bråkas i autentisk miljö krävdes en linbasta. I sockenallmänningen på Trottamålen fanns en gammal basta. Efter kontakt med bönderna i socknen fick föreningen tillstånd att flytta den till Hembygdsparken, där den uppfördes 1976.


KLOCKSTAPELN
Vid 40-årsjubileet 1978 invigdes en klockstapel, ritad och konstruerad av förre komministern i Frinnaryd, Arne Lindgren. Byggnadsarbetet utfördes med frivillig arbetskraft och virket skänktes av en  skogsägare i Sunhult. Klockan har gjutits av Bo Bergholtz gjuteri i Sigtuna och bär inskriptionen:

Var gång du hör mitt ljud från socknens hembygdsgård
så tacka Herren Gud för trofast herdevård.
Bed om Hans nåd och frid i hjärta, hem och kyrka.
Möt upp vid gudstjänsttid att få mer ljus och styrka.

Och detta ljud kan man lyssna till varje lördag året om klockan 18.00. Då är det nämligen dags för helgmålsringning från klockstapeln.(Obs! tuppen högst upp!).


ULSTORPSLAGÅRN.

En ladugård inköptes i Ulstorp i Marbäcks socken och uppfördes 1985 i Hembygdsparken. Den är troligen från början av 1900-talet och inrymmer nu en del av föreningens närmare tusen föremål, bl.a. lantbruksredskap och attiraljer från mjölkhanteringens äldsta tid.


Det här gänget bytte ut sticketaket mot enkupigt tegel år 2006.


MARKNADSBODEN

På senare år har man uppfört en marknadsbod med de gamla marknadsbodarna i Adelöv som förebild, samt det s.k. skoldasset, uppfört av virke från Sunhults första skola.


SKOLDASSET

BARKÄNGSTUGAN

År 2007 uppfördes på Hembygdsgården en kombinerad handikapptoalett och förråd. Efter mycket letande fastnade styrelsen för ett timmerhus från Ekaskog i Barkäng i Lommaryds socken. Den uppfördes till största delen av frivillig arbetskraft och bekostades delvis av en gåva från sterbhusdelägarna efter Margit och Ingvar Johansson, två hängivna hembygdsvänner från Frinnaryd. Invigningen skedde i november 2007.

 

  Copyright © Sveriges Hembygdsförbund
Förening:

Frinnaryds Hembygdsförening

Skapad av: (2012-06-10 12:26:04) Kontakta föreningen
Ändrad av: Frinnaryds Hembygdsförening (2018-07-31 16:56:06) Kontakta föreningen