Bli medlem

Välkommen att bli medlem i Föllinge Hembygdsförening!

Ju fler vi är desto bättre kan vi vårda vår kulturhistoria, medverka till att stärka samhörigheten och gemenskapen mellan alla som bor i vår socken samt skapa en förståelse mellan olika generationer.

Medlemsavgiften är 100 kr per person eller 200 kr per familj. Sätt in beloppet på bankgiro 5475-3835. Glöm inte att ange namn, adress samt gärna e-postadress.

Varmt välkommen!