Om oss

Vår hembygdsförening vill sprida kunskap om lokal historia och kultur till socknens  innevånare och besökare. Med den utgångspunkten vill föreningen även engagera sig i traktens samtid och framtid. En viktig uppgift är att bevara, vårda och sommartid visa hembygdsföreningens hus och föremål. Föreningen vill också, genom att samla de skrifter som finns om socknen väcka ett intresse för forskning om släkt- och bygdehistoria.

 

Vår regionala organisation, Heimbygda, har antagit en programförklaring, som gäller alla anslutna hembygdsföreningar. Där förklaras att hembygden är där man bor, oavsett var man kommer ifrån, hur gammal man är eller vilket yrke man har. Man kan alltså ha flera hembygder under sin levnad. Föllinge Hembygdsförening vänder sig till alla som lever och verkar i Föllinge idag, men även till dem som tidigare bott i socknen och känner en tillhörighet till bygden.

Föllinge Hembygdsförening samarbetar med 15 andra föreningar, bland annat kring olika arrangemang, inom ramen för ”Föllinge Alliansen”. Det är en förening som bildades 1995, där de olika föreningarna är representerade eller på annat sätt har möjlighet att påverka de beslut som fattas. Man har samarbetat kring en rad olika arrangemang, bl.a.”Dansnatta”. 

 

Styrelse 2023

Ordförande: Lennart Dahlin

Sekreterare: Maud Brännsved

Övriga ledamöter:
    Margaretha Runnsäter
    Mats Andersson
    Arne Nettelbrandt
    Deborah Akoth
    Erik Vesterlund

Ersättare:
    Göran Paulsson
    Anders Nilsson

Ungdomsrepresentant:
    Sara Akoth

Adjungerad kassör:
    Håkan Öberg