Bli medlem

Välkommen som medlem

Fellingsbro Hembygds- och Fornminnesförening driver hembygdsgården med ett antal sammanförda hus. En rad olika arrangemang anordnas under året, t ex Valborg- och midsommarfirande, 6:e junifestligheter, bakning av tunnbröd, utflykter i närområdet, bygdedagar samt olika temadagar.

Varje år sedan 1989 har föreningen givit ut Fellingsbroboken med glimtar från bygden, med berättelser, faktatexter, bilder och med olika teman för varje bok.

Vi verkar för att bevara föremål och företeelser knutna till bygden. Många medlemmar gör en stor insats för att vi ska vara en levande förening i nuet och för att vi ska kunna åskådliggöra svunna tiders Fellingsbro.

Stort tack att du väljer att stödja vår verksamhet genom att teckna medlemskap i föreningen.

Medlemsavgiften är 150 kr/person. Betalning sker till bankgiro 5801-0265. 
Obs! Kom ihåg att uppge namn och adress på avin.