Vår status i coronatider våren 2020

Färingsö Hembygdsförening har som ni kunnat konstatera tvingats att ställa in alla arrangemang under våren 2020 och fram till och med midsommarfirandet på gården. 
Om det är möjligt att arrangera Färingsö marknad första helgen i september som vi brukar är mycket osäkert i dagsläget.
Midsommar och marknad är de arrangemang som till föreningen drar in det överskott som används under resten av året för att betala våra löpande räkningar. Tyvärr kommer man att vilja ha betalt för el, vatten och avlopp, sophämtning och försäkringar även om hembygdsföreningens intäkter uteblir i år. Som ni vet från era egna bostäder är det de fasta kostnaderna som dominerar räkningarna, så en minskad förbrukning ger inte så stor effekt på totalbeloppen. Också om vi håller igen så gott det går kommer vi att ha kostnader för nödvändigt underhåll, så att gården är en säker plats, då vi åter kan öppna för besökare.
Vi hoppas att du brukar trivas med verksamheterna på hembygdsgården och har sett fram mot årets aktiviteter lika mycket som föreningens aktiva innan coronaviruset kom hindrande i vägen. Har du möjlighet att med ett bidrag stötta föreningen under denna svåra tid och säkra att verksamheten kan upptas igen 2021 är vi synnerligen tacksamma. Varje bidrag är välkommet till hembygdsföreningens bankgiro 554-5090 eller swish 1232826923. Märk inbetalningen ”bidrag”.
Tack!
Styrelsen  
 


Editerad av: Annika Nyman (2021-04-08 09:36:57)