Bli medlem

Som medlem bidrar du till att göra detta till Sveriges mest öppna hembygdsgård - en positiv mötesplats för alla åldrar - med massor med evenemang året om,fina miljöer, handelsbod och kaffestuga, museer och visningsverksamhet.

Hembygdsföreningen är lika glad över alla sina medlemmar; gamla som nya.

Vi är också glada åt alla som hjälper tillpå olika sätt på hembygdsgården; här finns många, många som arbetar ideellt i olika grupper och med olika saker.

För att bli medlem i hembygdsföreningen betalar du in årsavgiften på 150 kronor till

Plusgiro: 51 55 68 - 4

Glöm inte att ange namn, adress och gärna din mailadress. Skriv också om du vill få Medlemsbladet på din mail.

Det går också bra att betala medlemsavgiften i Handelsboden eller Kaffestugan.

Du får Medlemsbladet, som ges ut med cirka tre nummer per år.

Vill du skänka en gåva till föreningen finns det "bössor" på området att lägga slantar i och det går att använda Swish: 123 165 7964.

Tack för ert stöd och välkommen som medlem i hembygdsföreningen!