Om oss

Titta gärna in på vår hemsida http://www.fageredspastoratshembygdsf.se 

I Fagereds pastorats hembygdsförening ingår socknarna
Fagered, Källsjö, Ullared och Älvsered.
Det ligger i Falkenbergs kommun, Hallands län.
Fagered och Källsjö gränsar till Västergötland. Älvsered ligger i Västergötland men, hör sedan kommunsammanslagningen 1971 till Falkenbergs kommun.

Nyheter

Höstern 2018  har vårt lilla torp genomgått en enastående restaurering.

Beskrivning: Skatteböke

Torpet Skatteböke var i mycket dåligt skick. Vi sökte, och beviljades, bidrag från
Länsstyrelsen och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Under hösten 2018 har torpet på ett varsamt sätt restaurerats och blivit så fint.
Den totala kostnaden har uppgått till 199 750 kronor....

Läs mer >

EU
länsstyrelsen