Primusområdet rivs äntligen!

Efter en seg väntan i flera år har rivningen kommit igång - efter hot om vite.
Läs om platsens historia under 1960- och 1970-talet: Primusområdet efter Primus.

Länk till sidan


Editerad av: John-Olov Sidén (2021-08-29 23:14:11)