Bli medlem

Medlemskap i föreningen kostar 100 sek per år.

100 sek insättes på Plusgiro 35 20 05-3 alternativt Bankgiro 5691-2801. Glöm ej att uppge namn och adress. Det är önskvärt även med mobilnr och mail-adress.

Vid frågor kontakta vår kassör Torgny Carlsson på mobiltelefon 0733-984978 eller via e-post: [email protected]

Vårt organisationsnummer är 81 76 05-7415.

I medlemskapet erhålles en eller flera utskick av vårt årliga informationshäfte Hemkryddan samt rabatterat pris vid uthyrning av gården (Röda Längan).

Ditt medlems skap är ett viktigt stöd för oss och om du vill så finns det utrymme för fler aktiva i föreningen för att hjälpa till med att ordna trevliga aktiviteter, ordna med trädgård, museet, m.m.