Bli medlem

Du blir medlem i Enåkers Hembygdsförening genom att betala in medlemsavgiftenpå bankgiro 318-5220. Ange namn och adress samt gärna telefonnummer. Medlemsavgiften är 25 kr/person eller 50 kr/familj.