Om oss

Enåkers Hembygdsförening bildades 1943 och är till för alla som har intresse för Enåkersbygdens historia, utveckling och framtid. Föreningen äger och driver Enåkers Hembygdsgård, belägen strax väster om Runhällens samhälle.

På Hembygdsgården finns mycket att se och uppleva. Här finns olika typer av byggnader, parstugan från Sjövastkärret och enkelstugan från Luften, linbastun, smedjan från Kroksbo, bodar från Långmossen och Persbo samt logen från Järlebo. I byggnaderna finns samlingar av föremål från bygden och i linbastun visar Runstensmuseet sin utställning om runstenarna i Heby kommun.

På Hembygdsgården har föreningen egna arrangemang och aktiviteter, men den upplåtes också åt andra. Föreningen samarbetar särskilt med Enåkers Bygdegårdsförening och Runhällens Byalag. Under fredagskvällar på sommaren har Runhällens Byalag hembygdsgillen för medlemmarna på Hembygdsgårdens tun.

Vinjettbilden visar gårdar i Lunds by.

Ordförande i Hembygdsföreningen är ”Kyrk-Kalle” Andersson, tel 076- 807 45 29. Sekreterare är Gösta Persson, tel 070- 200 01 88.

Mailadress till föreningen: [email protected]

Mer information om bl a hembygdsgården finns på: www.enakershembygdsgard.se

Vill du veta mer om byar, gårdar, torp och andra platser i Enåkers socken kan du klicka på "Utforska platsen" under menyn.

 

Kontakta oss

 Ordförande Karl Gustaf Andersson, Klockargården 106, 744 93 RUNHÄLLEN
 076-80745 29[email protected]