Om oss

Den 1 april 1979 samlades 15 sockenbor vid "Leile Melakarbacke", och bildade där, på initiativ av Henning Edberg, Jakobs, Eksta Bygdeförening. Henning Edberg blev också dess första ordförande, och vid första årsmötet 1980 beslutades att byta namn till Eksta Hembygdsförening.

Vid årsmötet 1980 beslutades också att anta föreningens stadgar, som man, med senare revideringar, kan läsa här. En GDPR-policy för föreningen har antagits, kan läsas här.

Föreningen äger sedan 1991 cirka två hektar mark på Stora Karlsö och innehar också en aktie i Karlsöklubben. Vidare äger föreningen en strandbod och en lysstång vid Kronvalls fiskeläge, ett båthus (nyttjanderätt) vid Djupvik och en tremänning. Väderkvarnen vid Mellings samt ett sojde vid Hägur underhålls av föreningen. 1994 restaurerades väderkvarnen vid Hägur, och 1997 renoverades järnvägsmagasinet och betvågen vid Rondarve av föreningen. Mer information om vad föreningen äger/förvaltar finns under Anläggningar

Eksta var "Årets socken" 2007.

För att kunna hantera de olika verksamheterna har olika kommittéer bildats, och 2021 är följande kommittéer verksamma: Arkivkommittén, Sojdeskommittén och Båtkommittén.

Mer finns att läsa i Eksta sockenbok under "Eksta Hembygdsförening, historia och framtid i samverkan" som du hittar här.