Bokrelease på Ekerö Bibliotek den 18 juni


Vi inbjöd till en bokrelease på Biblioteket för de nykomna böckerna Träkvista gamla by, en vandring i Träkvista by och vägen ner till Älvnäs samt Älvnäs, en vandring med nedslag i historien och nuet. Flera personer slöt upp, smakade snacks och dryck, köpte böcker samt hörde Yvonne Johansson berätta om de två böckernas tillkomst och innehåll. Image

Beskrivning: Bokrelease Träkvista Älvnäs Fotograf: Yvonne Johansson

 

Editerad av: Yvonne Johansson (2018-12-04 10:00:29)