Tips på vad din förening kan göra


Här finns en mängds förslag på aktiviteter som föreningen kan göra i samband med demokratijubileet 2018-2022. Många av förslagen kommer från de regionala förbundens Höstmöte 24 oktober 2019. 


Image

Har du tips på andra bra idéer om borde finnas med på den här sidan? Maila då [email protected] eller fyll i det här formuläret så lägger vi till ditt tips.

Namn

Mejladress

Ditt tips


Forskning

 • Vilka satt i styrelsen 1921 och hur ser det ut idag? Man kan titta i arkiven och på något sätt koppla arbetet till det arkivprojekt som pågår.
 • Hur har kommunsammanslagningarna påverkat människors möjlighet att påverka?
 • Ta fram historik och gestalta viktiga personer, inom och utanför rörelsen.
 • Analysera valsedlar. Presentera kopplingar mellan hembygdsföreningar och viktiga personer.
 • Hitta politiska beslut i historien kring byggen med mera.
 • Granska gamla skattsedlar
 • Gräv i arkiven och lyfta fram det lokala demokratiarbetet
 • Undersök den lokala representationens förändring
 • Leta lokala exempel på aktiva kommunpolitiska kvinnor, rösträttskämpar med mera.

Utställningar och dramatiseringar

 • Utställningar om demokratins utveckling
 • Beställa utställningsmaterial från firademokratin.riksdagen.se
 • Erbjuda utställningar på skolor.
 • Berätta om kvinnor som var viktiga i kampen och män som stöttade utvecklingen.
 • En historisk dramatisering av en valdag i anslutning till pop up-stugan. Hur förberedde man sig, hur var man klädd och hur visade man att det är viktigt att rösta (hur gör vi det idag)?
 • Tidsresor med demokratitema.
 • Dramatisera med tidstypiska kläder med mera.
 • Skolval 1921 som rollspel
 • Berättarpaket om demokratin riktade till skolan, allmänheten och medlemmar.

Kommunikation

 • Uppmärksamma demokratins historia på Internationella dagen för demokrati 15 september.
 • Gör utställningar om demokratins historia.
 • Använda regionala tidningar och gör temanummer.
 • Försök få tidningar, teve och radio att intressera sig för vår verksamhet ur ett demokratiskt perspektiv.
 • Informera och diskutera på Facebook.
 • Arrangera en demokratins dag. Senare kan det kanske bli en årligt återkommande dag.
 • Samarbeta med studieförbund, tex för att sprida information om studiecirklar.
 • Använd fasta möten för att informera och inspirera.
 • Visa koppling mellan demokrati och vår värdegrund samt visionen En levande hembygd öppen för alla.
 • Informera om vad föreningen för att uppmärksamma jubileet på Hembygdsportalen.
 • Regionala nivån kan inspirera och ge tips till föreningarna, tex vid ordförandeträffar.
 • Informationsfilmer på hemsidor och Youtube.
 • Tidsresor med demokratitema.
 • Slogan – kort mening om vad demokrati är – tas fram centralt.

Övriga aktiviteter

 • Cykel med attribut parkerad vid pop up-stugan. Man kan ha en cykelled och göra turer i landskapet.
 • Cykla tillsammans – en symbol för demokrati, under parollen ”Cykelstyre”.
 • Cykeltipsrunda eller orientering
 • Quiz om demokratin från riksdagens material
 • Hur kan vi utveckla miljöpolitiken i en demokratisk riktning för att de sociala värdena ska få mer plats?
 • Digital budkavle att lägga på SHF:s hemsida. Det skulle kunna vara en serie lokala filmer från olika delar av landet.
 • Årsbok om demokratins utveckling.

Studiecirklar

 • Folkrörelser och föreningar. Hur har de utvecklats och varför är de viktiga?
 • Behöver vi demokrati? Hur har demokratin utvecklats i våra lokalsamhällen?

OBS! Många av de ämnen som nämns ovan passar både att forska på, ha utställningar om och ordna studiecirklar kring.

Tips på samarbetspartners:

Religiösa samfund, politiska föreningar, kvinnoföreningar, nykterhetsrörelsen, röda korset, skolan och folkhögskolor, invandrarföreningar, ungdomsrörelsen, Cykelförbundet, lokala teatergrupper, pensionärsföreningar, byalag och byaråd, lokala FN-föreningar, sameföreningar, länsstyrelse, kommuner, bildningsförbund, Folk och kultur, SFI, släktforskarna, studieförbund, Expo, Idrottsrörelsen, bibliotek, etniska föreningar, Kyrkan, Länsmuseum och andra museer, Folkrörelsearkiv, LRF, Bygdegårdarna, universitet, Hela Sverige ska leva, Hushållssällskapet, miljörörelsen, Folkets hus, andra hembygdsföreningar och regionala hembygdsförbund, fackförbund, forskare, demokratinätverk.

Tips på finansiering, i den mån det behövs:

Kommunens aktivitetsbidrag, länsstyrelser, läs stiftelseboken, Allmänna arvsfonden, kortsiktiga projektbidrag från regioner, sponsring, fonder, genom fackförbund, genom Studieförbund, studiecirkelbidrag, Postkodstiftelsen, kontakt med finansieringskoordinator Jasna, Riksbankens jubileumsfond, genom Kulturrådet, genom Sparbanker, samarbetspartners förmåga att betala, försäkringar, stadsbidrag, loppisar och insamlingar, Sveriges Hembygdsfond, inträden, anlita föredragshållare gratis, EU- och landsbygdspengar, Riksantikvarieämbetet, behövs det verkligen pengar? Kan inte mycket göras utan stora summor pengar? Många föreläsare ställer upp gratis för föreläsningar – gör det i sin tjänst, i kommuner mm.

Tips på arbetssätt

 • Nå föreningar och engagera via Facebook.
 • Studiecirklar.
 • Samarbete med andra föreningar i projektform.
 • Samarbeta med Studieförbundet Vuxenskolan.
 • Nätverk/aktivism.
 • Arbetsgrupper nationellt, regionalt och lokalt.
 • Ta fram en gemensam digital idébank.
 • Samverka kring kampanj.
 • Viktigt att ha projektledare om man vill göra projekt, annars kan det rinna ut i sanden.
Förening:

Demokratins 100-årsjubileum

Skapad av: Demokratins 100-årsjubileum (2019-11-13 13:10:45) Kontakta föreningen
Ändrad av: Demokratins 100-årsjubileum (2020-02-25 08:32:36) Kontakta föreningen