Kontaktlista till hembygdsföreningar

Backa Gårdsförening
Kontaktperson: Stig Liljeqvist, Skattegärde 17, 443 38 Lerum. Tel 070-5865448
E-post: [email protected]
Bengtsforstraktens Hembygdsförening
Kontaktperson. Therese Karlsson, Torrskogs Prästgård, 666 91 Bengtsfors. Tel. 070-3569420
E-post: [email protected]
Kontaktperson Gammelgården: Annika Torstensson, 073-0464429
E-post: [email protected]
Hemsida: www.hembygd.se/bengtsforstrakten
Bolstads Hembygdsförening
Kontaktperson: Jean Christer Olsson, Bolstad Torp 12, 464 66 Mellerud, Tel 0521-33113, 072-5004046
Kontaktperson för Fôttestôva: Gunnar Jansson, 0521-34022
Kontaktperson för Gunnars Bygdemuseum: Henry Sundin, 0521-36089, 0702-422214 och Folke Olsson, 0530-50140, 0703-336324
E-post: [email protected]
Hemsida: www.hembygd.se/bolstad
Bolstads Prästgårds Vänner
Kontaktperson: Gudrun Rydberg, Kuskvägen 7, 463 34 Lilla Edet. Tel. 0520-657300, mobil: 070-3742327.
E-post: [email protected]
Hemsida: www.bpv.se
Brålanda Sundals-Ryrs Hembygdsförening
Kontaktperson: Marianne Larsson, 070-9512342
E-post: [email protected]
Hemsida: www.hembygd.se/bralanda-sundals-ryrs
Bäckefors Hembygds- och Framtidsförening
Kontaktperson: Lennart Jonasson, Gamla Vägen 9, 668 95 Ödskölt. Tel. 0530-60632, 070-7142945
E-post: [email protected]
Hemsida: www.backefors.com
Dals-Eds Hembygdsförening
Kontaktperson: Jan Norén, Topperudsvägen 20, 668 31 ED. Tel. 0534-26115
Dalslands Gille i Göteborg
Kontaktperson: Ingalill Joelsson, Vendernas Gata 11, 417 28 Göteborg. Tel. 031-512890
E-post: [email protected]
Hemsida: www.hembygd.se/dalslands-gille
Dalslands Gille i Trollhättan
Kontaktperson: Margareta Jansson, Ekekullegatan 26, 461 57 Trollhättan. Tel. 0520-17460
Dalslands Gille i Vänersborg
Kontaktperson: Marianne Knutsson, Residensgatan 7 C, 462 33 Vänersborg. Tel. 0521-18681
Vaktmästare: Leif P. Mossberg 0521-16284
Edsleskogs Hembygdsförening
Kontaktperson: Birgitta Johansson, Varsrud 214, 662 91 Åmål. Tel. 0532-50010
E-post: [email protected]
Visning av Fryxellsgården, S:t Nicolai källa och gamla kyrkplatsen: Torsten Fransson, 0532-51088
E-post: [email protected]
Hemsida: www.hembygd.se/edsleskog
Fjällets Hembygdsförening
Kontaktperson: Anders Lindberg, Ör, Högsbyn, 464 92 Mellerud. Tel. 0530-24049
Visning av skolan: Irma Johansson, Ör; Ed, 464 92 Mellerud, 0530-24053
E-post: [email protected]
Frändefors Hembygdsförening
Kontaktpersoner: Kjell Odalgård, Fagerskog 269, 462 97 Frändefors. Tel. 0521-42065, 070-8404619
E-post: [email protected]
Gestads Hembygdsförening
Kontaktperson: Allan Sahlbom, Åsteboberg 270, 464 65 Brålanda. Tel. 0521-37070
Gesäters Byalag och Hembygdsförening
Kontaktperson: Hilke Olsson, Östra Fjälla 3, 668 93 Ed. Tel. 0730-314107
Halmens Hus
Kontaktperson: Intendent Eva Bryntesson, Halmens Hus, Gammelgården, 666 31 Bengtsfors. Tel. 0531-528020
E-post: [email protected]
Hemsida: www.halmenshus.com
Håbols Hembygdsförening
Kontaktperson: Torgny Arvidsson, Håbol Lund 110, 668 91 Ed. Tel. 0534-26056
E-post: [email protected]
Högsäters Hembygdsförening
Kontaktperson: Ester Andersson, Skogvaktartorpet, Otterudsvägen 12, 458 70 Högsäter. Tel. 0528-40124
Hemsida: www.hembygd.se/hogsater
Järbo Hembygdsförening
Kontaktperson: Sanna Malm-Zetterberg, Järbo Stommen 2, 458 97 Högsäter Tel. 076-7959318
E-post: [email protected]
Hemsida: www.sejarbo.se
Karl Karlssongårdens vänförening
Kontaktperson: Lars Brink, Ör Torp 7, 464 92 Mellerud. Tel. 070-7669292
E-post: [email protected]
Hemsida: www.karlkarlssongarden.se
Kroppefjälls Hembygdsförening
Kontaktperson: Bertil Larsson, Brunnsvägen 68, 464 50 Dals Rostock. Tel. 0530-20496, 070-5810526
E-post: [email protected]
Hemsida: www.hembygd.se/kroppefjall
Laxarby Hembygdsförening
Kontaktperson: Willy Eliasson, Laxarby Kroken Asphögen, 666 40 Skåpafors. Tel. 0531-42374
E-post: [email protected]
Hemsida: www.hembygd.se/laxarby
Lerdals Hembygdsförening
Kontaktperson: Christina Gustafsson. Lerdal Björnerud 4, 450 63 Högsäter, Tel 0528-60075
E-post: [email protected]
Hemsida: www.hembygd.se/lerdal
Mellerud-Holm-Järns Hembygdsförening
Kontaktperson: Anneli Andersson, Melleruds Museum
Tingshusgatan 1, 464 31 Mellerud. Tel 0530-13214
E-post: [email protected]
Hemsida: www.mellerudsmuseum.com
Nättjebacka Hembygdsförening
Kontaktperson: Nore Berndtsson Nättjebacka 31 451 93 Uddevalla, Tel. 0528-31062, 070-5568853
E-post: [email protected]
Hemsida: www.hembygd.se/nattjebacka
Nössemarks Hembygds- och samhällsförening
Kontaktpersoner: Jan-Gunnar Eliasson, Nössemark Näs 160 66891 Ed, Tel. 0534-30138, 070-5696836
E-post: [email protected]
Stefan Lundberg, Nössemark Näs 172 66891 Ed, Tel. 0534-30281
E-post: [email protected]
Hemsida: www.hembygd.se/nossemark
E-post: [email protected]
Råggärds Hembygdsförening
Kontaktperson: Roland Jacobsson, Steneryr Myrarna 1, 458 97 Högsäter. Tel. 0530-91079
E-post: [email protected]
Rännelanda Hembygdsförening
Kontaktperson: Solveig Johansson, Allévägen 7, 450 63 Högsäter, 0528-40432
E-post: [email protected]
Skålleruds Fornminnes- och Hembygdsförening
Kontaktperson: Loic Manchec, Bäcken, 464 72 Håverud. Tel 0530-30745, 070-6402106
E-post: [email protected]
Hemsida: www.kanalmuseet.se
Steneby Hembygdsförening
Kontaktperson: Monika Åhlund, Taxvikens kvarn 2, 666 94 Dals Långed, 0531-33090
E-post: [email protected]
Stiftelsen Årbols skolmuseum
Kontaktperson: Sune Tholin, Östra Bodane 110, 662 97 Ånimskog, 070-5702535,  Årbols skolmuseum 0532-25124 (telefonsvarare)
Hemsida: www.arbolsskolmuseum.se
Södra Valbo Hembygdsförening
Kontaktperson: Kerstin Sandell, Flatebyn 12, 458 92 Färgelanda, 070-2230688
E-post: [email protected]
Hemsida: www.hembygd.se/sodra-valbo/
Tisselskogs Hembygdsförening
Kontaktperson: Tage Ek, Björke 1212, 660 10 Dals Långed. Tel. 0531-40236
Töftedals Hembygdsförening
Kontaktperson: Gisle Sjölie, Bintorp 140, 668 93 Ed. Tel. 0534-27014, 070-5831379
Vårviks Hembygdsförening
Kontaktperson: Kjell Knape, Ågärde 21, 672 95 Årjäng. Tel 070-6260918
E-post: [email protected]
Åmålsortens Hembygdsförening
Kontaktperson: Gerhard Jansson, Skogsvägen 9D, 662 32 Åmål. Tel. 0532-790991
Kontaktperson hembygdsmuseet: Lars-Göran Ahlm, Hamngatan 7, 662 31 Åmål. Tel. 0532-15820
E-post: [email protected]
Hemsida: www.hembygd.se/amalsorten
Ånimskogs Hembygdsförening
Kontaktperson: Lars-Åke Karlsson, Kronstrandsbacken 7, 464 50 Dals Rostock, Tel. 0530-12265, 070-6989017
E-post: [email protected]
Hemsida: www.hembygd.se/animskog
Ödskölts Hembygdsförening
Kontaktperson: Bengt Arneskog, Backen 10, 668 95 Ödskölt. Tel 0530-61008
E-post: [email protected]
Ödskölts Sockengille
Kontaktperson: Leif Johansson, Alltorps gård 1, 668 95 Ödskölt. Tel. 0530-61155