Nyheter


Plats: Friskolans matsal

 

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2. Fastställande av dagordning

Dagordningen presenterades och godkändes.

§ 3. Parentation över avlidna medlemmar

En stunds tystnad ägnades åt Unni Thorslund och Sten Engdahl.

§ 4. Fråga om kallelse till årsmötet

Kallelsen till...

Läs mer >

Söndag 24 mars kl. 15.00

Edsleskogs Friskola i matsalen

 

Styrelsen hälsar alla medlemmar hjärtligt välkomna!

 

Medlemsavgift 2024 100kr/pers        BG 5527-0409

 

 

 

   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDSLESKOGS...

Läs mer >

Om oss

Edsleskogs Hembygdsförening bildades 1 dec. 1955 och har i dag ca. 100 medlemmar.

Hembygdsföreningen är aktiv i socknen men har också många utflyttade som sina medlemmar. (Under ”Historik” i menyn till vänster ligger utdrag från ”Sockenboken del 3”. Här finns protokollet från stiftelsesmötet och historik fram till i dag). Enligt Hembygdsrörelsens grundsyn är...

Läs mer >

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]