Mer om Dädesjö hembygdsförening


Hembygdsgården
Huvudbyggnaden, som du ser på bilden ovan, är Dädesjö gamla prästgård.
Byggnaden lär ha uppförts på 1700-talet, men delar av huset är förmodligen ännu äldre. I slutet av 1700-talet byggdes huset till med virke från Eke rivna kyrka som upphörde som egen församling 1794 (sista högmässan i Eke kyrka förrättades 23 nov 1794 av prosten J. Aspelin).

På övervåningen finns en stor samlingssal med plats för 100 personer, förråd och ett par museirum med textilsamlingen. På nedre våningen finns kök, lilla salen med möbler från J.P. Gustavssons hem, kapprum samt museisalar med skolutställning och ett rum med bl.a en trämodell av fönsterglastillverkningen  i Ramnåsa och en utställning med urmakeriverktyg. I Hembygdsgården finns ett välbevarat
prästgårdskök och en vacker veranda med mängder av snickarglädje.
År 1964 blev Hembygdsgårdens byggnader förklarad som byggnadsminne.

Manuell fönsterglasblåsning bedrevs i Ramnåsa 1915 - 1934.
Trämodell av fönsterglastillverkning nedan.

 
Image
 

KöketPrästgårdsköket

 

 

 

 

 

Loftboden

Image
 

Den gamla loftboden är samtida med prästgården. På övre plan finns den så kallade tiondeboden, där bönderna fick lämna sin salta skinka till prästgården. Där syns fortfarande saltkristaller på väggar och tak.

 

 

Skol-Saras stuga

Image
 

Sydväst om Hembygdsgården ligger Skol-Saras stuga, uppförd på 1700-talet.
Stugan har ursprungligen legat c:a 100 meter väster om sin nuvarande plats. Stugan flyttades till Norratorp för att bli bostad år soldaten Plato som förlorat sin högra arm i finska kriget.
Efter Platos död 1842 övertogs stugan av Sara Svensdotter, gift 1869 med Johannes Pettersson från Norremåla i Eke.
Sara Svensdotter, kallad Skol-Sara, var sedan 1863 underskollärarinna och höll skola i stugan. Saras uppgift var att lära barnen de första grunderna i läsekonsten.

Sara lär ha varit ett pedagogiskt föredöme och bedrev samtidigt en form av hembygdsundervisning. Hon värnade och försvarade i alla lägen "sina" barn. Någon disciplin förekom inte. Skulle något barn bestraffas slog Sara det i huvudet med ett råghalmstrå.
Efter Sara och Johannes död, köpte hembygdsföreningen stugan och flyttade tillbaka den från Norratorp till sin nuvarande plats.

Image
 

Sländan
Vid sidan om loftboden ligger hantverkshuset "Sländan" uppfört 1995, där bl.a Smålands lincentrum har sin verksamhet och här finns även en verkstadslokal, där det tidvis bedrivs snickerikurser.

Lindocka.

 

 

 

 

Andra byggnader

Intill Hembygdsgården ligger ett bostadshus för vaktmästaren, byggt 1980 och bakom huvud-byggnaden prästgårdens utedass samt en skvaltkvarn.

 

Brunnskaret

Över vattenbrunnen (prästgårdskällan) i hembygdsparken står ett sirligt brunnshus med   snickarglädje.

Editerad av: Mats Forsman (2018-07-20 12:39:26)