Dädesjö Föreläsningsförening

Föreläsningarna sker i samarbete med Studieförbundet/Vuxenskolan  och hålls i Hembygdsgården (enstaka tillfälle i Staffansgården) och omfattar i regel tre föreläsningar under våren (vårtermin) och tre föreläsningar under hösten (hösttermin) med skiftande ämnesområden. Varje föreläsning/framträdande brukar vara omkring 1 – 1 ½ timma.

Pris: Medlemskort 100 kr per termin

Enstaka föreläsning 50 kr

Barn t.o.m. årskurs 9 fritt inträde.

Föreståndare: Roland Virdhall, Västeränga, tel. 070-843 01 63
Ordförande: Eva Valdermarsson, Skårtaryd, tel. 072-453 30 72