Dädesjö Föreläsningsförening

Föreläsningarna sker i samarbete med Studieförbundet/Vuxenskolan  och hålls i Hembygdsgården (enstaka tillfälle i Staffansgården) och omfattar i regel tre föreläsningar under våren (vårtermin) och tre föreläsningar under hösten (hösttermin) med skiftande ämnesområden. Varje föreläsning/framträdande brukar vara omkring 1 – 1 ½ timma.

Inträdespris:
Medlemskort 50 kr. / termin.
Enstaka föreläsning 25 kr.
Teatern 50 kr.  (terminskort gäller).
Barn t.om. årskurs 9 fritt inträde.

Föreståndare: Roland Virdhall, Västeränga, tel. 0474-301 63
Ordförande: Eva Valdermarsson, Skårtaryd, tel. 0474-330 72