Aktiviteter 2020

Program för 2020

Årsmötet som tidigare i år blev uppskjutet kommer att avhållas den 27/9 kl 17 i Hantverkshuset.
Observera att förhandsanmälan om deltagande krävs. Anmälan görs till Berit Karlsson, tfn070-96 16 409.
Ingen förtäring kommer att erbjudas. Ej heller något föredrag kommer att hållas.
Om deltagarantalet medför att vi inte kan genomföra åtsmötet på ett Corona-säkert sätt, måste vi byta lokal.
Om så sker kommer särskilt besked att lämnas till anmälda deltagare.

Våffelcafé startar upp igen den 1/10 kl 10-13.
OBS att antalet samtidigt besökande I Hantverkshuset kommer att begränsas. Hugade våffelskunder släpps
endast in om det finns lediga bord!!! Tidigare har det varit en besökstopp runt kl 12. Kom gärna lite tidigare
eller senare. Vid behov förlängs öppethållande tills alla är nöjda.

Berättarkvällar återupptas
den 14/10 kl 18.00    Janne Nilsson berättar om ovanliga barnamord.
     Förhandsanmälan senast 7/10 till Berit Karlsson, 070-96 16 409. Vid behov - repris den 21/10.
den 11/11 kl 18.00    Tomas Martinsson berättar om Hembygdsföreningen.
     Förhandsanmälan senast 4/11 till Berit Karlsson, 070-96 16 409.  Vid behov - repris den 18/11.

Julmarknad
är inplanerad till den 5 december. Mer information kommer...

 
Image Image
 

Editerad av: Jan Nilsson (2020-09-30 09:56:14)