Bli medlem

Årsavgiften för 2024 är 70 kr per person och familj 175 kr.

Avgiften kan betalas till  bankgiro  5332-7607.

Kassör är Marita Ivarsson, tel  072 - 3941763. E-mail: [email protected]