Bli medlem

Årsavgiften för 2023är 70 kr per person och familj 175 kr.

Avgiften kan betalas till plusgiro 54 35 07 - 8, eller bankgiro  5332-7607.

Kassör är Marita Ivarsson, tel  072 - 3941763. E-mail: [email protected]