Om oss

Lite information om Böda Hembygdsförening

Mot bakgrunden av de stora omvälvningar, inte minst inom jordbruksnäringen, som skedde efter 2:a världskrigets slut, väcktes på norra Öland tanken på att söka bevara så mycket som möjligt av arvet efter fäderna till glädje för kommande generationer.

Med den målsättningen bildades Böda hembygdsförening i maj 1948. Under tiden har många sockenbor och övriga med anknytning till bygden lagt ner ett stort arbete för att förverkliga föreningens målsättning.

Image
 

Föreningen äger en stuga från 1830-talet i Kyrketorp kallad ”Gula stugan”. Den innehåller bruksföremål från gångna tider. På tomten finns en lada i skiftesverk innehållande gamla jordbruksredskap och verktyg.

Image

 

 

 

Föreningen erhöll startåret 1948 en ”ålderdomlig stuga”som gåva. I september 2005 flyttades stugan som kallas”Rotmossas stuga” över till Gula stugans tomt.

 

 
Image
 

 

Föreningen äger även en ryggåsstuga från 1700-talet i Västra Alvara.

Till stugan hör en uthuslada i liggande timmer och vasstak. I stugan och ladan förvaras gamla bruksföremål, som skänkts av ortens befolkning.

Image

 

 

Samlingarna i såväl Alvarastugan som Gula stugan visas sommartid för allmänheten. Föreningen äger även sex väderkvarnar i socknen vilka kräver ett kostsamt underhåll för att ej förfalla.

Föreningen ordnar utflykter, exkursioner och vandringar till mål med anknytning till ortens historia, kultur och natur. Föreningen samverkar med övriga hembygdsföreningar på Norra Öland vid utgivandet av årsboken ”Öländsk Bygd”. Denna årsbok har utkommit sedan år 1950 och åtskilliga personer med anknytning till bygden har medverkat med uppsatser, som gjort denna årsbok till ett förnämligt bygdearkiv.

År 2003 gav föreningen ut sockenboken ”Att upptäcka Böda – en annorlunda socken”.

Gula stugan avbildas på startsidan, så som den målades av Bödakonstnären Elis Ekholm (1894-1963) på en 70-årsadress till Gula stugans dåvarande ägare Amanda Carlsson år 1950.

Om du vill bli medlem eller är intresserad att stödja föreningen på något sätt, hör av dej till oss!

 

 

 

Kontakta oss

 Norrbödagatan 2, Böda, 387 73 Löttorp, SWISH 123 105 23 64, BANKGIRO 856-2019, Fakturaadres c/o Göran Björstad Holmvägen 62, 387 75 Byxelkrok
 Ordförande Torbjörn Johansson 073-398 22 62, Sekreterare Ylva Bäckström +46(0)76 836 30 35, Kassör "Gugge" Björstad 070-612 40 33[email protected]