Årsskrifter

Här kan du läsa våra årsskrifter 1985 – 2011 med mer än 200 sällsamma historier och berättelser om livet i vår socken.

Sven Österman, som har samtliga  årsskrifter, har hjälpt oss att skanna in dem för att  de ska bli läsbara här på webbplatsen.

Palle Lindkvist har 2014 gjort en ny förteckning över årsskrifternas innehåll. Du kan söka via länkarna här nedan.
Innehåll efter årtal,  innehåll efter rubrikinnehåll efter skribent

Årsskrift 1985

Årsskrift 1986

Årsskrift 1987

Årsskrift 1988

Årsskrift 1989

Årsskrift 1990

Årsskrift 1991

Årsskrift 1992

Årsskrift 1993

Årsskrift 1994

Årsskrift 1995

Årsskrift 1996

Årsskrift 1997

Årsskrift 1998

Årsskrift 1999

Årsskrift 2000

Årsskrift 2001

Årsskrift 2002

Årsskrift 2003 del 1

Årsskrift 2003 del 2

Åsskrift 2004-05 del 1

Årsskrift 2004-05 del 2

Årsskrift 2006

Årsskrift 2007-08

Årsskrift 2009

Årsskrift 2010

Årsskrift 2011