Årsskrifter

Här kan du läsa våra årsskrifter 1985 – 2008 med mer än 200 sällsamma historier och berättelser om livet i vår socken.

Sven Österman, som har samtliga  årsskrifter, har hjälpt oss att skanna in dem för att  de ska bli läsbara här på webbplatsen.

Palle Lindkvist har 2014 gjort en ny förteckning över årsskrifternas innehåll. Du kan söka via länkarna här nedan.
Innehåll efter årtal,  innehåll efter rubrikinnehåll efter skribent

Årsskrift 1985

Årsskrift 1986

Årsskrift 1987

Årsskrift 1988

Arsskrift1989

Arsskrift1990

Arsskrift1991

Arsskrift1992

Arsskrift1993

Arsskrift1994

Årsskrift1995

Årsskrift1996

Årsskrift1997

Årsskrift1998

Årsskrift 1999

Årsskrift 2000

Årsskrift 2001

Årsskrift 2002

Årsskrift 2003 del 1

Årsskrift 2003 del 2

Årsskrift 2004-2005
del 1

Årsskrift 2004-2005
del 2

Årsskrift 2006

Årsskrift 2007-2008