Om oss

Föreningens verksamhet omfattar Blidö socken, dvs det som tidigare var Blidö kommun. Blidö socken ligger sydost om Norrtälje i skärgården vid Svartlögafjärden. Socknen bildades före 1650 och omfattar, förutom huvudöarna Blidö och Yxlan; Furusund, Granö, Själbottna, Svartlöga, Söderöra, Norröra, Gräskö, Kudoxa, Kallskär, Stora Ängskär, Rödlöga, Gillöga, Svenska Högarna, Ut-Fredel, In-Fredel, Söderskärgården, Röder samt Svenska Björns naturvårdsområde. 1862 övergick socknen till att kallas Blidö kommun. 1971 uppgick den i Norrtälje kommun.

Blidö sockens hembygdsförenings ändamål är att värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och föra det vidare till kommande generationer. BSHF har också, genom avtal med Oxhalsö byalag, ansvar för att sköta om Båtsmanstorpet, Oxhalsö S:32. Torpet ska utnyttjas som en levande samlingsplats för föreningens verksamhet enligt nyttjanderättsavtal med byalaget. Till Båtsmanstorpet hör ett fähus, en så kallad "en ko-ladugård", som var avsedd just för en ko. Föreningen har också genom arv fått det så kallade Silversmedens hus, med tillhörande sidokammarstuga, som 2021 byggts om till bagarstuga. Hembygdsgården består alltså av fyra hus: Båtsmanstorpet, fähuset, Silversmedens hus och Bagarstugan.

Föreningen skall också vara aktiv i aktuella frågor som rör utveckling av bygden för kommande generationer. Detta gör man bland annat genom att befrämja kunskapen om och känslan för hembygden och dess ur historisk och kulturell synpunkt värdefulla traditioner. BSHF dokumenterar också intressanta föremål, handlingar och skeenden med anknytning till bygden i nutid och i gången tid. BSHF samarbetar med kommunala organ, föreningar och kulturorganisationer inom verksamhetsområdet samt stimulerar till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling. Allt för att öka kunskapen om bygden, dess natur och kultur samt dess dåtid, nutid och framtid.

Mer om BSHF och hur du kommer i kontakt med föreningen kan du läsa här.

Kontakta oss

 c/o Petersen, Lillklubbsvägen 19, 76017 Blidö
 Bromskärsvägen 5, 76017 Blidö
 0709187026[email protected]