August Sjöblom Skog - den siste båtsmannen


Image
 

Den siste båtsmannen vid Båtsmanstorpet No 20, Oxhalsö,  hette August Sjöblom Skog. En båtsman var en militär i flottan som skulle kunna för tjänstgöra ombord, och inkallas i händelse av krig eller oroligheter. Hans uppehälle finansierades av två till fem gårdar i socknen, en så kallad rote. För sitt uppehälle tilldelades han av rotebönderna ett torp där han fick bo med sin familj.
Lars Jacobsson i hembygdsföreningens styrelse har samlat uppgifter om August Sjöblom Skog och hans familj, hustrun och de åtta barnen. Ladda ner artikeln här. Det är en spännande läsning om hur Skog tog värvning och fick sitt kontrakt, gifte sig och om hur hans familj växte. I artikeln berättas om hur Skog kom med på en intressant expedition och långresa till Mauritius ombord på flottans ångkorvett HMS Gefle, Sveriges första propellerdrivna stridsfartyg, sjösatt i Karlskrona 1847. I artikeln berättas också om hur båtsman Skog fick sitt torp förbättrat efter en "syn" av sin kompanichef som fick de snåla rotebönderna att skjuta till medel för reparationer.

Efter många år som båtsman tog August Sjöblom Skog till slut avsked och skrevs ut. Hans rulla ger en bild av hans liv.

Här ses några av båtsman Skogs barn på äldre dagar. Fr v: Alma, Hilma, Beda, Ernst och Selma. Beda och Ernst bodde kvar i torpet till slutet av 1950-talet. Nedan en karta som visar den långresa till Mauritius som August Sjöblom Skog  var med på. Det kan jämföras med minfartyget Älvsnabben, som gjorde 25 långresor under åren 1953 - 1980. Många flottister var med på dessa resor som ett led i sin utbildning, bland annat dåvarande kronprinsen, numera kung Carl Gustaf, som gjorde en jordenruntresa med Älvsnabben 1966-67.

 

 

 

 

Förening:

Blidö Sockens Hembygdsförening

Ändrad av: Blidö Sockens Hembygdsförening (2020-02-14 13:16:41) Kontakta föreningen
Skapad av: Blidö Sockens Hembygdsförening (2014-05-31 06:51:19) Kontakta föreningen