Bergsjö hembygdsförening är en ideell förening med syfte att vårda och synliggöra hembygdens kultur. Föreningen anordnar midsommarfirande, nationaldagsfirande, höstmarknad och ett antal kultur- och musikarrangemang. Samtidigt visas även de byggnader som står på Hembygdsgården i Bergsjö och på Hazeliusgården i Älgered. Dessa byggnader ska underhållas och grönområden skötas. Föreningens intäkter är medlemsavgiften, fikaförsäljning och inträde vid arrangemang, lotteri, försäljning av Bergsjöbygden, Kyrkbyboken och erhållna gåvor, donationer mm. Föreningens kostnader är fasta utgifter såsom el, vatten, avlopp, sophämtning, vägavgift, försäkringar, bankkostnader samt medlemsavgift till Sveriges hembygdsförbund. Andra kostnader är tryckkostnad för Bergsjöbygden, annonsering, inköp för servering, bensin till gräsklippning, div mindre inventarier och reparationer mm. Föreningens budget lämnar inte utrymme för större och mer omfattande underhåll och reparationer av hembygdsföreningens byggnader. Det är nio byggnader på Bergsjö hembygdsgård och två byggnader på Hazeliusgården. Föreningen tar tacksamt emot gåvor för detta arbete.

Följande behov finns på hembygdsföreningens byggnader under 2018 och kommande år (alla priser är uppskattningar, ej offerter)

Renovering av bakugn 50.000 kr

Färg att måla huvudbyggnad 30.000 kr

Arbete för att måla huvudbyggnad 100.000 kr

Färg att måla Hazeliusgården 25.000 kr

Arbete för att måla Hazeliusgården 75.000 kr

Alla gåvor av både större och mindre belopp tas tacksamt emot. Bergsjö hembygdsförening bankgiro är 5052-4511. Kom ihåg att uppge vem gåvan kommer ifrån och syfte med gåvan.

 

 


Förening:

Bergsjö Hembygdsförening

Skapad av: (2018-10-09 10:59:36) Kontakta föreningen
Ändrad av: Bergsjö Hembygdsförening (2024-05-17 14:57:01) Kontakta föreningen