Kontakta oss

Det går bra att kontakta AnnBergh med allmänna frågor rörande Bergsjö hembygdsföreningen.
Vid förfrågan om hyra av hembygdsgården kontakta Maria Eriksson Quist.
Vid förfrågan om medlemskap kontakta Agnetha Hugg.

Ordförande: Anna Bergh, 070-368 58 10, [email protected]

Vice ordförande: Maria Eriksson Quist, 073-180 96 21, [email protected]

Kassör: Agnetha Hugg, 070-575 25 42, [email protected]

Sekreterare: Lena Svensson, [email protected]

Övriga ordinarie styrelseledamöter: Sven Qviberg, Monica Jonasson, Anneli Bergh, Mia Svensson och Torsten Bergh
Suppleanter: Petter Bykvist, Bengt-Olov Henriksson, Elin Sundman och Inger Råbom

Arkivarie: Lars Östberg
Studieledare: Stig Lindqvist

Hazeliusgården: Ingrid Hallberg