Om oss

 

Hembygdsföreningen har en omfattande verksamhet i Berg med ca 200 medlemmar. Verksamhetens centrum är hembygdsgården strax öster om Bergs kyrka. Där finns en mangårdsbyggnad, ladugård och loftbod. Varje by har ett roteombud och hembygdsföreningen ansvarar för utgivandet av Bergkrönikan, en populär hembygdsskrift som kommer ut varje år.

Nyheter

FRILUFTSGUDSTJÄNST

Gamla kyrkoplatsen söndagen den 21/8 kl 14.00

Medverkande Lennart Johnsson,  Madeleine Widing samt Alva Carlsson Skarp med vänner

Efter gudstjänsten bjuds på fika i Hembygdsgården

ROTEVANDRING

Håknahult lördagen den 3 sept kl 15.00

Samling på gårdsplanen  hos Mats Eriksson