Naturnamn


 

Agerstahålet    Ju Åker på Sätrarna.

Allmos äng    Bä 2-600 m S Rörmyra. Se tingsprotokoll. om gränstvist vid Rörmyra 1730. (Hembygdsfören. arkiv).

Albäcks ängar  Sk Albäcken.  Beskr. HK 85 nr 88.

Alhagsåkrarna   Bä Losgärde el. Loskäl i Lillgärdet 150- 400 m V gården.

Alderkärret    Bä 1500 m N Strömsberg, vid jaktstugan.

Alkärret   Bä 300 m N Domarbo.

Alsmåsmyran Bä Mellan Vibro och Kiplingekrog, tillhör Forkarby. Beskr. HK 85.

Anders Andersmossen   Bä Rörby 1:4, skogsvägen vid länsgränsen. Anders Andersson ägde gården på1800-talet.

Andersbohålet    Bä 700 m V Grellsbo, åker.

Askmyren  Bä V Tuna, N vägen till Agersta.

Aspane    Sk 400 m S Domarbo.

Aspbacken    Bä Backe 300 m S Lövsta.

Asphagen    Sk 400 m Ö Vigle.

Backgården   Bä Utflyttad gård från Forkarby, troligen nuv. Sundsta.

Backgårdsängen Bä Mellan Jellberget och ån, uppströms Ulva, tillhör Sundsta. Lång smal åker.

Backåkersskiftet  Bä Åkerskifte vid Marsta.

Backåkrarna   Bä N gärdet Tuna.

Baddmossen  Ju 500 m Ö Skräddarbo.

Badstubacken   Bä Mellan Gesvad och Prästängen.

Badstuåkrarna  Bä Åkrarna NV Nyvla by och vägen till Åloppe.

Badvägen    Bä Gångstig från Fallet till sjön Bången.

Bakhagen    Sk 2-300 m SV Askarbäck.

Baktråget   Bä Åker vid Kiplingeberg.

Bakvreten     Bä N Västervik.

Bandarbokärret även Bandarbolund. 700 m V Hocksbo.

Baronberget    Bä 400 m NO Olovsberg. Namnet efter en person som hette Baron och som var med och jagade här. Han ville alltid ha passet vid detta berg.

Bastarden   Bä 700 m NV Vismarängen, tillhör Ändlösa. Nu skog.

Bastubacken   Bä Där östligaste gården i Rörby ligger.

Bastubacken   Sk 300 m V Pinbo.

Bastubacken   Bä 150 m NV Brogården i Oxsätra, till höger om väg till Oxsätra 3:10. Grund kvar 1995.

Bastugärdet  Ju Åker till Sätrarna.

Bastutäppan   Ju 100 m NO Sätrarna.

Bastutäppan   Bä 100 m N Ändlösa, tillhör Rosta. Här slogs hö ännu 1930, enl. Uno Zettergren (f.1920).

Bastuåkrarna   Bä Losgärde el. Loskäl i Sundbro-gärdet 150- 350 m V gården.

Benbacken   Bä Moränbacke mellan de östra gårdarna i Tuna.

Bergbacken   Bä Backe på vägen vid Berg, mot Nyby.

Billbovreten   Sk Vid fd torpet Billbo.

Billsmossarna S Bandarbo.

Billsmossholmen Bä Terräng ca 1 km OSO Grellsbo.

Billängen   Sk 500 m SO Ånarven.

Bispåkrarna   Bä Losgärde el. Loskäl i norra gärdet, 1800 m N gården, mot Biskopsgården.

Björklingeån   Bä Å som rinner ut i Fyrisån 2000 m Ö Svista.

Björkmyren    Bä 800 m N Fastarbo, tillhör Forkarby.

 

Björkmyr stackslåtta  Bä 1000 m N Fastarbo. Stackstolen fanns kvar på 1940-talet, men slåtter har ej förekommit sedan 1920.

Björnarbolund    Ju 250 m SO Björnarbo, med minnesstenar.

Björnarbo oxhage   Bä Åker S vägen från Björnarbo såg till Bolandet.

Björnberget    Sk 500 m V Frossarbo.

Björnhuvud   Bä Gamla åkrar vid arbetarbostäderna Kiplingeberg.

Björnidet   Bä 750 m NNO Fastarbo, mellan Björkmyren och Korshällarna, på Forkarby mark. Gamla jägare talade om idet på 1940-talet men först 1980 återfanns det. Ihålighet under stort stenblock, rymmer 10-12 man. Årtal lär finnas inhugget men har ej återfunnits. Fredrik I bedrev björnjakt i dessa trakter på 1720-talet.

Björnvalvet    Ju Björnarbo. V väg 272 och N Norrbo, mot ån. I beskr. HK 85 står Björnvarvet.

Björnängen   Sk 500 m SO Ånarven. I beskr. HK 85 ”BjörnEngen, hörer Örke till”. Se Skogskommisionens rapp nr 112.

Björkbacken  Bä Mellan Hemringe och Ekeby, N Långåsen. Björkarna Planterade omk. 1915. Många gravar från bronsåldern anses finnas här. När Hans Lindström, född i Hemringe, som barn lekte här fann han svart jord fläckvis samt även en bronsnål, som finns kvar i Hemringe.

Blacksätran   Ju 500 m N Norra Fagerdal.

Blankkärret    Sk Vid Frossarbo.

Blankpussen även Horsmyren Sk 200 m V Söderkrycklinge. Blank var namn på en soldat i trakten.

Blyttjan  Bä Åker mellan Tuna och Äskelunda.

Blåbärsberget   Bä 300 m  SO Olovsberg.

Blåbärsmossen    Bä 700 m V Kullviken, på fd Uggelsta mark.

Bocksängen   Sk Mellan Rosendal och Stubbarna.

Bodmossen    Bä Del av Marsta äng vid Bången.

Bokarsdammen    Sk 900 m N Överbo, V om hyttan. Bykarta Överbo 1794, nr 41 aa.

Bokarsängen   Sk 400 m N Överbo, där diket från Risbosjön kommer ut från skogen. Namn efter Bokarsdammen.

Bolandet    Sk 1000 m NV Myrby, fd torp.

Bodlotten    Bä Vid Kilkällan.

Bomansäng   Sk 800 m NNV Rörmyra, Ö delen av småängarna, på Dragby mark. I  ”Det medeltida Sverige Uppland Tiundaland, del 1:3” nämns Bomanz eng år 1540 som Skatteäng till Dragby. Bykarta 1699 Rörmyra O. en sydlänt mossrönning Joh. Boman i Dragby tillhörig.

Borrslätt    Bä 350 m NV Stenbacken. Har tillhört Sundbro. Förr odlad numera skog. HK 64 nr 88.

Borrslättskärret   Bä Mot Gränbytäppan N Stenbacken, enl. Bälinge häradsallmänningskarta 1831-36.

Bovallsvreten     Sk Vid Frossarbo.

Boängen    Sk Ö Domarbo och S gamla vägen till Fastarbo.

Brakmyren     Sk Äng mellan Pinbo, Gundbo och Källvreten.

Brandbacken     Sk 1500 m NO Broddbo. Skogsbrand på 1930-talet.

Brattilsbacken      Bä Första krönet på vägen från Pålsbo till Sätrarna.

Brattilsbacken    Bä Branta backen på vägen vid Sältet.

Brobacken     Bä N Hemringe. Förr beteshage nu skog, en väg gick förr genom backen till ängen. Många gravar.

Brogårdstä    Bä Från bron i Oxsätra upp till mittför Brogården.

 

Brohagen    Bä Åker mellan väg 272, Östforavägen och vägen till Ekedalen. Pålsbo ägor.

 

Brohagen   Bä Hagmark V och S västligaste gården i Oxsätra. Bygravfält.

Broholmen   Bä Mellan NV gården och vägen i Oxsätra, huvudsakligen norr om vägen. Stenålderslämningar.

Brokstenen  Bä 200 m S vägen till By i Harbo, vid väg 272. Stenen kan ha fått sitt namn av att den är brokig  av lavar. Men förr fanns också ett slags åtel för varg som kallades brockar. I gamla rättegångsprotokoll står också Brocksten. Äldsta vägen gick mellan detta stora flyttblock och den gamla avrättningsplatsen Stiglen. Olof Thunman har ritat av stenen och kallar den Trollsten på baksidan av skissen.

Bromossen    Bä 1000 m NO Fallet. Holger Eriksson, Lindberg, har berättat att det tidigare gick att fånga fisk här.

Bromossekärret Lilla  Bä 400 m NV Stenvallen, Björkmyrens SV-del. Skogskomm. 1690.

Brostugärdet    Sk Brostugan vid Vilsåker.

Broåkrarna   Bä Vid bron, S delen av Tuna.

Brunnby skölar    Sk Mellan Frossarbo och Enbärsmossen. I beskr. till HK 85 står.”Brunnby skölar är av urminnes till Brunnby”.

 

Brunholmsdiket   Sk Från Örsbo till kanalen på Södra Myren. Namnet kommer av tre bröder Brunholm, som tog denna sträcka på entreprenad när Bälinge mossar dikades ut i början av 1900-talet.

Brunströjningen    Bä Vid fäbod till Sundbro, enl. Skogskomm. 1694.

Brännbron    Ju Vid gården Hedbron.

Brännholmen    Bä 600 m SO Grellsbo. Namnet efter en skogseld som härjade här en gång.

Brännerikällan   Bä 200 m NO Lindberg. På 1600-talet erlade gården skatt med brännvin och då togs vatten ur denna källa, enl. bevarade gårdshandlingar. Nuv. (2010) ägarens farfar var den förste som odlade råg på Bälinge mossar. En näve råg av den första skörden finns bevarad.

Brännkullen    Bä 300 m NV Karlberg, Åloppe.

Brännvinsstigen  Bä Stigen över åsen från Ärentuna till grustaget vid Högstabron.

Bröstgång  Bä Ängen i nordligaste spetsen av Nyvla. Namn efter de närbelägna torpen Bröstgång.

Brötarna  Bä Ö Åloppe mot gränsen till Nyvla.

 

Burmanslåtan     Bä Äng V Oxsätra, tillhörande Sundbro. Vi hade sett namnet men ingen visste var den låg. Sigfrid Bergström, Oxsätra frågade då sin då 90-åriga grannfru, Julia Johansson om hon visste.”Det skall jag väl veta, den ligger ju på Sundbro men närmast Oxsätra”.

Burmansslåtan, äng nr 2   Bä Äng S om Ekeby ängar vid Ändlösan. Namnet från Bälinge allmänningskarta 1831, nr 342. Burman var troligen en sk odlingsman.

Busbackarna    Bä Vid Lövstalöts gamla skola.

Bytingarna   Sk 1900 m NO Broddbo, strax öster jaktskyttebanan. Ängar till Forsgärde och Hagby.

Byåkrarna    Bä Norra gärdet i Tuna.

Bålstaåkrarna    Bä I Rörby, mellan byn och skogsbackarna med runstenarna.

Bångbacken    Bä Utförslutet på vägen från väg 272 till Bångsnåret.

Bången   Bä 1500 m V Larsbo. På HK 85 - Bånga siön. Skogssjö. Här inplanterade kronojägare Mård rudor på 1800-talet. Fågelsjö.

Bångmossekärret   Bä Vid Bångens N del. Hörde år 1791 till Marsta. HK 64 – nr 66.

Bångmossen     Bä 700 m NV Kullviken. På HK 85 – Bånga Måsen.

Bångängen    Bä 3 – 400 m S Lindberg.

Båtshaksdiket   Bä 600 m V Brogård, Oxsätra, från bäcken och norrut.

Båtshagen   Bä 700 m V Brogården, Oxsätra.

Bärmossen   Bä Vid Vissbo.

Dalkarlsknallte     Bä Vid Åloppe, åker västerut mot Tuna och Äskelunda.

Dammängen  Ju 300 m N Kallås

Dammängen    Sk 700 m SO Strömsberg. Ett vattendrag rinner här ut i Risbosjön.

Dammängen   Sk 700 m S Risbo.

Dansmossen   Bä Mosse 500 m N Bandarbo.

Dikkärns ägor     Sk På Askarbäcks ägor. Beskr. HK 85: ”emedan rören finnas altför många i skogsmarken, hwarest  dikkärns ägor finnas, som förr på allehanda sätt och Maneer warit brukade och nu aldeles okunnigt är.”

Diksmaln   Bä 700 m V Högslätt, älgpass.

Djupdal    Bä Utbuktning i norra delen av Åkerbymossen. Här gick

förr dragonhästar från Sundbro på bete. Tillhör nu Björkudden. (Ett Djupdal finns V Bångsnåret, på länsgränsen).

Djupdalsberget   Bä 2000 m NNO Kallön.

Djupdalskärret    Sk Mellan Risbo och Hocksbo. Se domboken 13/10 1801.

Djupdalsåsen     Bä 2000 m N Kallön, triangelpunkt. Bälinges högstaberg, 95,0 m öh.

Djuphålet     Bä Sund i Tämnaren. Tillhör Fansta m.f.

Djupmyren   Sk 600 m NV Rosendal. Kärr på Hagby mark.

Djupängen    Ju 500 m S Piparrönningen – Fagerdal, S ån.

Djävulsröv    Ju Äng vid Ekdalen. Enl. ”Det medeltida Sverige Tiundaland, del 3:1” har år 1376 Uppsala domkyrka en äng där benämnd ”Diaewlrof”.

Domarbosvedden   Bä 1200 m O Nyslätt, söder vägen till Fastarbo.

Domarmossen   Bä 300 m NV Domarbo, på Forkarby mark.

Dragby ängar    Sk Nuv. Draglunda ägor. HK 85 – Dragby engar.

Dyngmyren   Bä 1000 m N Överbo.

Dånberget    Ju 100 m N Dalkarlsbo, på vägen mot Grellsbo. Berget gick upp i ytan på vägen så det dånade när Hjulskoningarna  på åkdonen passerade.

Ekdalssjön   Bä 700 m N Väsbymalm. Nu ett litet kärr.

Ekebyäng     Bä Gammal slåtteräng 600 m N Fallet, under kraftledning. HK 64 – nr 8.

Eke Kyrkhagar   Sk 1 – 200 m S Ekeshagarna. Betesmark.

Ekbacken    Bä Även Ekholmen, 500 m Ö Gullögla.

Ekesmalmen   Sk Melan Eke och Bemersberg. Ett område med gamla stugor.

Eldbergshagen    Bä Åkerskifte vid Marsta.

Elinge hagkärret   Sk N delen av Elinge skog, mot Brunnbyrån. Förr odlat.  Elinge bykarta.

Elvingen  Bä Källa i åkern S Storgården i Forkarby.

 

Enbuskbacken   Bä N Sältet, mellan Borönningen och Västerbo. Här fanns ingen skog i början av 1900-talet, enbart enbuskar. En fin stig går från Borönningen till Västerbo, del av kyrkstig, enl. Sven Eriksson.

 

Enbärsmossen    Sk 300 – 2000 m N Gölinge. Stor mosse, utdikad på 1950-talet, nu skog.

Eneberga örtugg   Sk 1500 m N Frossarbo, i häradsgränsen. I beskr, HK 85 talas om en äng kallad ”Eneberga örtugg” och som hör till Käbbokij fäbodar. Se Skogskomm. rapport 1694 – nr 100.

Engelsbacken    Bä Backen på vägen NV bron i Sundbro. Soldatstugan  närmast Bron kallas Engelstorpet. Uppgiften från ”Upplands runinskrifter”, där det omnämns en runsten vid Engelsbacken.

Envad   Bä 200 m NO Lövstalöt, nedanför vattenverket, där de gamla hålvägarna sammanstråla.

Fagersjö-långkärret  Bä 400 m N Stenbacken, i närheten av Rörby fäbod nr 2. Se domboken den 7/5 1796 § 23.

Fallrödjningen  Bä Ö Ändlösa. Beskr. HK 85 – nr 47.

Fallskärningen    Bä Nedskärningen av väg 272 V Fallet.

Fansta Fjällen                     Bä På Mattssons ägor, mot Högby.

Farfarskärret Bä 800 m SO Kallön. Äng vid gården.

Farmorsland  Sk Åker vid Frossarbo.

Farstudörrn  Bä 1700 m NV Rörmyra, i länsgränsen. Liten mosse på Isgrena skog. Älgpass.

Fatbursgärdet   Bä Vid Kiplingeberg, mellan herrgården och vägen, S verkstaden.

Faxan  Bä Ängarna S Skediga, mot Gamla Uppsala.

Feniken   Bä Två små åkrar V bron i Sundbro. Förr även åkrarna S byn, mot Uggelsta, enl. bykarta.

Finnmyran    Sk 400 m N gården Norra Ulvseke, mot Gladkullen.

Finnvallsbacken  Sk 900 m Ö Lindberg. Backe på vägen från Olovsberg till Norrbyängen.

Fiskholmen  Bä I Tämnaren, vid Hällen.

Fjällhagen    Sk 450 m NO Berg, väg från gården, enl Hagby bykarta.

Fjällkärret    Sk 1000 m N Gladkullen i NV delen av Hagby skog.

Flamkskiftet   Sk Åkrarna NV södra Söderkrycklinge, V vägen.

Flatängen   Bä Södra gärdet i Tuna. Tillhör hemängarna.

Flucken     Bä Källa, utan avlopp med fint vatten, i Granberget, Nyvla. Urban Hjärne har skrivit om källan 1702.

Flurängen    Sk 200 m N Norrmyra. Tillhör Norrby. Beskr. HK 85 - nr 88.

Flånkbacken    Åk Åker i Hjälmsta. Flånka = ”slarvigt fruntimmer”.

Flånket     Åk Hjälmsta, åkerlinda vid ån.

Fnasmyren     Ju 700 m S Hemmingsbo.

Fogeldalskiärret   Bä 150 m SV Larsbo, vid Rörby fäbod. Se domboken 16/5 1688 där läget anges ”V norr om Gloskial?”

Fornbodakärret   Sk 1- 300 m NV Norra Vretstugan, enl. Hagby bykarta.

Frossarbovisen   Sk Råmärke 500 m NO Frossarbo.

Fräkendal     Sk Äng 300 m N Norrmyra. Numera skogbevuxen.

Fräkenviken     Bä Äng mellan Sevastebo och Kvarnbo.

Frögedelen   Ju Äng i närheten av Fagerdal.

Fyrisån   Bä

Fåfängan      Bä 100 m NV Västervik, åker som tidigare tillhörde Gysta. Gården Västervik kallades förr Fåfängan.

Fåfängshagen     Bä 400 m N Domarbo.

Fågeldalskärret     Bä Vid Rörby fäbod, enl. Skogskomm. 1694.

 

Fyrsnäcksbacken    Bä 200 m SO Fallet, på väg 272. På telefonledningen blev det fyra isolstorer (snäckor) här.

Fångbacken   Bä Åkerholme 200 m NV Nyvla 6:1 (Akademigården).

Fämossarna    Sk 1200 m SV Frossarbo, i östra delen av Enbärsmossen.

Fördelstäppan   Åk Åker vid Hjälmsta.

Förmålarna    Sk Åkrarna N Björken (Trolldyngan).

Försängarna    Bä Ängarna från Vallskog till Ulva och vidare till Broby Och Nyåker i Åkerby. Föri eng vid Getsvadi 1439.

Gammeläng   Bä NV delen av Kullviken.

Gammelängen   Bä Åkerskifte vid Marsta.

Getvilan    Bä Äng 1000 m NO Spikbole. (Askarbäck utjord).

Glosgölskärr    Åk Se Grodsjö.

Glubäcken    Sk Från Överbo ängar till Marstalla och vidare ut I Harboån.

Glubäcksängen    Sk Äng 1 km N Överbo, vid bäcken.

Gluparne    Bä 1800 m N Losgärde, eller Loskäl, i norra gärdet vid vägen till kyrkan.

Glupen   Bä Mosse vid Bolandet, SO gamla åkrar, på Morberga skog. Älgpass.

Glupen  Bä 100 m Ö Rörby prästgård. En kraterformad grop, omk. 10 – 12 m i diameter vid markytan och 3 – 4 m  djup, med grov morän i botten. På våren kan det vara mycket vatten i och omkring glupen, men när tjälen går ur sjunker vattnet plötsligt och ”glupen sväljer”. Det har funnits ytterligare 3 st i trakten som numera är igenfyllda genom bebyggelsen i Bälingeby.

Gogubbarna   Bä N Hällen.

Gogubbekärret    Sk Vid Liliansberg. Under Gesvad 1880. Gogubbe är ett troll.

Granberget    Bä Bergig skogsbacke 300 m N Nyvla by. Ett stort stengrund till bostadshus finns här. Påbörjades 1920 av en direktör Swartling från Stockholm, men byggenskspen fullföljdes aldrig.  I Granberget finns en varggrop samt källan ”Flucken”, omnämnd av Urban Hjärne 1702. Har även kallats Grindberget.

Granmarken   Bä Rörby skogar NV Rörmyra, mot länsgränsen.

Grankärret    Bä Smal åker NV Piparrönningen.

Griggarbokärret    Sk 500 m ONO Jordbron. Ägomark till Brunnby.

Grindåkern   Sk 350 m V Östensbo. (1/4 tld).

Grinsarne    Bä Åkrar 400 m NNV Nyvla 6:1 (Akademigården).

Grodorna     Bä 500 m NV Hemringe. Två små åkerbackar.

Grodorne      Sk 300 m SV Örke, vid vägen. Lergropar.

Grodsjö även Grosjö Åk V delen av Åbågarna, 500 m SO Norra Fagerdal. HK 85 – Glosgölskärr.

Grophagen   Sk 900 m N Överbo, N hyttan. Bykarta Överbo 1799 – nr 41 aa.

Grundbacken även Oxhagen Sk 400 m V Östensbo, där torpet Ekvreten legat.

Gråten   Sk Åkrar NO Skuttungeby, tillhör Västerboda.

Gråtkärret   Sk Kärr 1500 m NV Albäcken.

Gränö   Bä Ö i Tämnaren.

Gräsön    Bä Ö i Tämnaren.

Gröna Stigsmossen     Sk 1000 m ONO Mångelbo.

Gubbane   Bä 450 m SV gården Losgärde el. Loskäl, i Sundbrogärdet.

Gubbengrop   Bä 700 m V Fallet, Ö väg nr 272. Ett djupt kärr som alltid är vattenfyllt. Kronojägare Mård planterade in rudor här 1844.

Gubbkärret   Bä 300 m V Liljansberg.

Gubbnäs    Sk Näset i bäckarna i byns S del (på Skuttungeby nr 1). En stenlagd kulle finns här. Vid grävning för fundament till flaggstång hittades en kritpipa i gropen. Vid en annan grävning, för avloppsledning, kom man på stora stenar lagda så att det såg ut som en tunnel.

 

Gubbröderna  Bä 300 – 450 m SV gården Losgärde el. Loskäl, i Sundbrogärdet.

Gubbvreten      Bä Liten åker mittför Solhem i Oxsätra, V vägen.

Guldgruvan     Bä 300 m SO Gysta, SO Skuttungevägen. Bördigt ställe i åker.

Gullbacken  Bä Gärdesbacke 200 m NV Gullögla. Sagor em en guldskatt på denna plats finns i Elias Grips bok ”Svenskt allmogeliv” från 1917.

Gullforsen    Ju 500 m  SV Stenviken, i ett skogsparti, tillhörande Björnarbo, med åkrar på båda sidor. I Upplands Fornminnesförenings Tidskrift nr 5, sid 17 står: ”Jemte Skällaby (Källbo?) är ock een skantz Gullfors benemd medh gråsten, dock ändalångs och icke rundt om.” I bäcken som rinner söderut från Jumkilsån, vid Skulla, Fanns en liten fors som kallades Gullforsen, enl Staffan Lindgren (f.1932, i Jumkil).

Gummorna    Bä 500 m SV gården Losgärde el. Loskäl, i Sundbrogärdet.

Gumsbacken    Sk Vid N Krycklinge.

Gunnarsgärdsmossen    Sk 1000 m NV Frossarbo.

Gunnarsgärdsäng   Bä 700  m NO Fallet, den Ö delen av Bromossen. Gammal såtteräng, nu skog.

Gåsarne     Bä 2 – 300 m N gården Losgärde el. Loskäl, i norra gärdet.

Gällberget även Jellberget Moränbackar på Forkarby, mellan Ulva och Marsta. Hette förr Eldberget.

Gästgivarängen även Tingsgästningsängen300 m NV Kilkällan, tillhör Högsta. Fd torp – Kiärret. HK 64 – nr 27.

Gökgärdet   Bä Mellan Nyvla och Lundgården, V vägen.

Göök engen  Sk. Mellan Sotmyra och Norrmyra, tillhör Örke. Besk. HK 85.

Hadåkrarna     Bä 200 m N gården Losgärde el. Loskäl, i norra gärdet.

Hagarne     Bä Utmarksängar i Tuna.

Hagbymossen    Sk 600 m N Tvigölingen. Beskr. HK 85. (Hagby har även ängar 1000 m N Frossarbo).

Hagby röding   Sk 1300 m N Frossarbo. Beskr. HK 85.

Hagtäppan    Bä 1500 m V Gamla Bångsnåret, vid Vissbo. Ett område närmast  gränsen till Bolandet, N stigen.  Hag var den enklaste formen av stängsel, man fällde träd ochlade dem okvistade i rad, sen sattes störar korsvis och ovanpå dessa lades stänger.

Halldammen   Bä Fångdamm 200 m uppströms Målsta kvarn.

Halldammsåkern    Bä Från Målsta by till Halldammen i bäcken.

Hallängen    Bä SO Hällen.

Halsåkrarna    Bä Vid Nyvla, mellan Granberget och Åloppegränsen.

Hammaren     Sk Skogsområde Ö Sågen, Kiplingeberg, mot Hårslätagärdet.

Hamplandet    Bä Vid Grellsbo, mittför vägen till Bostebo.

Hamplandsängen   Bä 600 m  N Kiplingeberg, vid bäcken. Källa finns här.

Harvlösbacken    Bä Vid Rörby, där runstenarna står.

Heden    Bä Skogsområde V och N Hedbo vid Domarbo.

Helvetes portar  Bä Trång passage mellan två berg, N Äskelunda. Sprickor i berget ser ut som portar.

Hellängen   Bä S Hällen. Beskr. HK 85.

Hemmingen    Bä Ö Pålsbo.

Hemängen   Sk Vid Frossarbo.

Hemängsholmen   Bä Mellan Lindberg och Draglunda.

Herrgårdshagen  Sk 300 m V Myrby åkrar och Rolandsåkrarna, numera skog.

Hingsthagen   Ju Skogsbacke 500 m S Stenviken, tillhör Björnarbo.

Hjältmossen    Bä 500 m S platsen där länsgränsen vinklar av mot väg 272. Enl. allmänningskarta 1831 – 36 ha åker nybygge 1835.

Hoffmanskärret  Bä 700 m SO Granlunda. Har tillhört Kallön.

Hopsskiftet   Bä 500 m NO Fallet, på Väsby skog. Åloppe hade del i skiftet.

Hopängen   Bä 350 m N Asphagen, sista äng till Asphagen innan Kårängsvägen börjar. Odlad av Otto Hägg, Asphagen år 1930.

Horskälla  Bä 300 m SV Källvreten. Utjord till Söder-Krycklinge. HK 64 – Horskälla utjord. 1686 – Hörsekiälla.

Horsmyren  Sk Se Blankpussen.

Huddungemarken  Bä Skog och hagmark på Nyvla, V Björken. Se Ek 77.

Humlegårdsbacken  Bä Moränbacke i Målsta, närmast kyrkan.

Humlegårdsskiftet    Bä Åkerskifte vid Marsta.

Hundra    Bä 700 m SO Granlunda, väg från 272:an. Gammal slåtteräng  tillhörande Akademin, brukad till 1920-talet av Pålsbo. Ägs nu av Vallskog. Namnet av ägofigur nr 100 på HK 64.

Hyttmossen    Sk 500 m Ö Överbo.

Hyttängen   Sk 900 m N Överbo och N hyttan. Bykarta Överbo 1794 – nr 41 aa.

Hållåkersskiftet   Bä Åkerskifte vid Marsta.

Häggeby kärr    Sk 1 km V Albäcken, på Fansta mark.

Häggkärret   Sk 500 m Ö Gölinge i S delen av Enbärsmossen.

Hällbacken    Bä Vid fiskartorpet Hällen, vid Tämnaren.

Hällgölen    Bä Fd göl på Oxsätra nr 3.

Hällgölsbacken    Bä 600 m V Brogården, backe på Oxsätra nr 3.

Hällängen    Bä S Hällen. Beskr. HK 85 – Hell Engen.

Hästhagarne    Bä S gärdet i Tuna.

Hästhagen   Bä 500m SO Pålsbo, mellan milstolpen och åkrarna.

Hästhagsåkrarna    Bä 250 m N Blackstavall, mot Fansta skog.

Högboland    Bä Åkrar Ö Nyvla, mot Gysta. Har tillhört Högby.

Höghällen    Bä Rundhäll 200 m S Väsby.

Höghällsmossen    Bä Mosse på Högskogen, vid Kallön.

Högskogen    Bä Kronopark i NV delen av Bälinge.

Hökarna   Sk 500 m N Norrmyra. Gammal slåtteräng.

Igelgrytan    Sk 1000 m NV Vretstugan, 100 m S numret 10:1 i S-Hagby 10:1. Djupt litet kärr med blankvatten emellanåt.

Ilskna gubbars täppan   Bä Mellan Sältet och Västerbo, några små åkrar N vägen.

Isgrenabäcken  Bä Åloppebäckens namn genom Isgrena by. (Bäcken, tidigare Bälingeån, ändrar namn efter den by den rinner igenom).

Jakobstegen    Bä 300 m V Nyholm, på Rotebergs mark. Har tillhört Åloppe.

Jan Erssons lilläng    Bä N Laggarbo, tillhör Tuna. Oduglig vid storskiftet 1773.

Jellberget     Bä Se Gällberget.

Jungfruboner Bä Åkrar Ö Svartarbo.

Kalasåkern    Bä Liten, nu skogsplanterad, åker på Hemringe mot Rörby prästgård. Kalasåkrar fanns förr i flera byar, t.ex. Nyvla. De såddes och skördades av byns ungdomar gemensamt och avkastningen användes till bydanser o.likn.

Kalasängen    Bä På Högsta 3:15, intill åns västra sida.

Kallmossen   Ju NV Kallås. Beskr. HK 85: ”Kallmåssen består af groft walngräs hwaruti följande hafwa deras andelar neml. hela Nibbleby 7 grannar, Isgrena 5 grannar, Sörby 2 grannar, Blacksta 2, Wäsby 1 bonde hela denna måsse är öfwer alt så porsgången….”. Vallhov har där en äng som kallas Kallö Rödingar.

Kall- el Storstensmossen   Bä 600 m S Liljansberg. Se beskr. HK 64.

Kallsjöberget   Bä 1500 m SV Kallön.

Kallsjön    Bä 1000 m SV Kallön. Sjö vid häradsgränsen.

Kallås röjningar   Bä NV Kallås, mot häradsgränsen.

Kallöholmen   Bä Avser hela nuv. kronoparken Högskogen. Se Skogskomm. rapp. 1694 – nr 17.

Kallö rödjningar   Bä Mellan Bångsnåret – Kallön och Kallås. Se Skogskomm. rapp. 1694 – nr 17.

Kalvhagsbacken    Bä 300 m Ö Hemringe.

Kalvmossen     Sk 1000 m SV Överbo, mot Glubäcken. Hör sköts en älgkalv olagligt på 1940 – talet.

Kanikboängen   Bä NV Åkerlänna, mot Berg.

Karl-Andersodlingen    Sk Mellan Gundbo och Djurhalsen. Numera skog.

Karl-Persmossen    Bä 2000 m V Domarbo. Kil av Ryggmossen mot NV.

Kasholmskärret    Bä Läet oklart. Kan vara S delen av Ryggmossen, mot Losgärde skog, 150 m från mosskanten. Se Losgärde backstuga och dombok 20/11 1784.

Kaskullen    Bä Högsta punkten Ö bron vid Högsta.

Kasängen   Bä 500 m V Nyholm.

Kattpussen    Bä 200 m SV Ekeby, vid vägen till Rörby. Nu igenlagd.

Kattslätten    Sk Mellan Albäcken och Ånarven, Ö vägen före cementbron.

Kerstinbohålet    Bä 300 m Ö Ändlösa i N kanten av Lövsta 1:4. Gammal, liten åker.

Kilbacken    Bä 300 m V Gysta by.

Kilkällsyglan   Bä Åker N Kilkällan.

Kilmossen    Bä Vid Domarbo, 300 m V Linddal.

Kilängen    Bä 100 m  N Kilkällan.

Klinttäppan    Bä 200 m SV Vernerborg. Namn efter en soldat Klint.

Klockarängen   Sk 1500 m N Frossarbo, i häradsgränsen. Beskr. HK - 85 Klockare Engen under Käbbokij fäbodar. Nr 86.

Klockgölen   Sk 400 m SO Örke, i ån. Enl. sägen gömde sockenborna Kyrkklockan här för att undgå Gustav Vasas konfiskation.

Klockgölen   Bä 500 m Ö Lövstalöt, i ån mellan Ärentuna och Bälinge.

Klockarhagen    Sk 700-1300 m NO Hagby, i gränsen mot Örke. Hagby bykarta.

Klumpsten   Bä Marsta, flytblock mittemot fd skolan. Enl. sägnen en jättes kast mot Gamla Uppsala kyrka.

Klumpstensskiftet Åkerskifte vid Marsta.

Knaperåsen   Bä Skogsområde 3 – 800 m NV Domarbo. På Ö sidan spökade det, enl. sägnen.

Knäppan   Bä Motlut på vägen mot N Granlunda. Namnet gavs av timmerkörare som skulle till Lindsta såg.

Korsbackarna  Bä 600 m ONO Tuna by.

Korsbacken   Bä ”Nästan midt emellan Forkarby och Rörby är ett mindre vattendrag hvilket utfaller i Jumkilsån. Vid detta, i Forkarbys norra gärde, är en ouppodlad stenfull plats, som af gammalt hetat Korsbacken.” Där står också runstenen ”1081 Forkarby, Korsbacken, Bälinge sn.”

Korshällarna   Sk 1000 m NO Fastarbo. Triangelpunkt 66,8 m öh.

Korsängen   Bä 300 m NV Bostebo.

Kraflan   Bä Äng till Piparrönningen.

Kransholmen    Bä 1700 m NO Fallet, i Bromossen. Skogsbacke närmast Åloppe skog, mot länsgränsen. Namnet av tidigare ägare Krantz, Ullbosta.

Krogmåssen även Störmåssen el. Långmåssen Vid Kiplingekrog. Namnen nu okända.

Kroken   Bä Gammalt namn på Forkarbyholm.

Krogåkrarna  Bä N gärdet i Tuna.

Kronängen    Sk Äng mellan Ransta och Hällen.

Krossbo  Bä 1000 m V Bångsnåret, på vägen mot Kallön. Nedlagt grustag.  Under en period fanns här en fångvårdsanstalt.

Kullhagen   Bä Mellan Målsta och Trollbäcken. Förr fanns här många gravkullar.

Kullhagen   Bä Sydligaste åkern i Rörby. En gravkulle finns kvar, men enl. en gammal bybo fanns här många kullar när den odlades på                   1910-talet. Två pojkar grävde på 1920-talet fram ett kors med  lika långa armar som avslutades med en kula.

Kullkiälen även Kallkiällan 1000 m SV Mellanbo. Se dombok 1796 7/10 och 1797 7/3.

Kullviks eng Vid Kullviken. HK 85. Ingen ortsbo har hört namnet, området kallas Djupdal.

Kullviks gammeläng  Bä 300 m NNV Kullviken.

Kung Skutes hög    Bä 700 m Ö Lövsta by.

Kungsängen    Åk Åker till Prästgården, vid ån i gränsen mot Kroksta.

Kungsängsbergen    Sk 1000 m Ö Mångelbo.

Kusmarken   Bä N Hedbo, Domarbo. Skogsmark tillhörande Forkarby.

Kusmossen    Bä 1000 m SO Lindberg. Åkermark.

Kvarnbacken     Bä Den del av Långåsen i Hemringe som ligger på Ekebysidan kallas Kvarnbacken, vilket tyder på att här stått en väderkvarn. Läget för en sådan är här mycket lämpligt.

Kvarnbacken   Bä 200 m V Nyvla by. Väderkvarnen här förstördes vid en snöstorm på 1880-talet.

Kvarnbacken   Bä Backen norr om N gården i Tuna. Väderkvarnen har stått på högsta punkten.

Kvarngrindsskiftet  Bä N gärdet närmast byn i Tuna.

Kvarnkärret     Sk 4 - 500 m SV Överbo.

Kvarnvreten     Bä 600 m N Svartarbo, V vägen.

Kvarnängen  Bä 200 m N Larsbo, där Lindsta såg stod. Skogskomm. rapp. nr 31.

Kyrkgärdet   Bä N byvägen i Hemringe.

Kyrkgärdskällan   Bä Vid Hemringe, i N kanten av byvägen, 150 m N soldattorpet. Här vattnades korna när de betade i Kyrkgärdet och backarna.

Kålsängen    Bä 100 m SV pumpstationen vid Ekeby. Lågt och sankt område, förr källa här.

Kårängen   Bä Utmarksäng i Tuna, V torpet Kårängen i Jumkil.

Kåsen   Bä Sankt område i Målsta, mot Isgrena.

Käbbo äng Bä 200 m N Stenbacken, åker. Beskr. HK 85. Bykarta Rörmyra 1699.

Käckensbacken  Sk 450 m S Rosendal, V vägen.

Källan     Bä 1000 m NO Rörmyra, i kanten av Ryggmossen och 300 m NV ängen vid Litselbo. Sinar aldrig.

Källarbacken  Sk 450 m V Östensbo. Till torpet Ekvreten.

Källberget     Sk Vid Söder-Krycklinge. Rester av en fornborg finns, enl. fornminnesinventeringen. Källa med gott vatten finns här.

Källhålet   Bä 2 – 400 m SV Grellsbo, vid vägen. Källa i diket mot backen. Förr fanns även en källa ute i åkern, nu igenlagd. Den var timrad och hela byn tog vatten här vid torrår.

Källmossen     Sk Vid Hagby.

Källplöje   Bä Ö Hemringe, nära byn. Byns gemensamma källa. Vattnet pumpades med vindturbin, anskaffad 1917 och i bruk till 1950.

Källroten    Sk Skogsväg från Fastarbo till Björkmyren. Namnet av att det fanns källor där vintervägen gick, varför den aldrig frös till.

Källåkern   Bä 200 m NV Blackstavall, vid en källa med cementringar.

Käpptjyvan   Sk Gammal slåtteräng 1400 m N Frossarbo, 100 m S där skogsbilvägen korsar häradsgränsen. Namnet av en person som stal virke där, men ursäktade sig med ” att var ju bara käppar.” Obs! Ej samma som Käbboky fäbod.

Käringboner    Bä V Tunamalm i gränsen mot Agersta.

Kärret    Bä Åkrar NV Nybergens i Nyvla, mot Pinbo.

Lackökällan     Bä 300 m N Norrgården i Marsta, i åkerkanten.

Laggvreten även Tartarvreten Ju 500 m V Stenlunda, vid Ekdalsvägen. En sk jordemor lär ha bott här, enl. gamle Pettersson i Ekdalen. Domboken 19/3 1672 – Pålsbovreten. Dombok den 18/9 1686 – Laggvreten ödetorp.

Lagärdet     Bä Åker vid Kiplingeberg.

Lantjägarängen   Bä Vid Fallet, V väg 272. Lantjägare är en gammal titel på skogvaktare. (Lantjägare Hartman är omtalad). I stugan V vägen vid Fallet bodde för länge  sedan en person som förädlade fnöske.

Lappbacken     Bä Backe på väg 272 N Kiplingekrog. Oxsätra gamla vägsten står i V vägkanten.

Lappgrottan    Bä 200 m N Kiplingekrog, Ö väg 272. En håla under stenblock.

Lapphällarna    Sk 400 m NNV Mellanbo, 50 – 75 m N vägen. Lapparna drev sina renar hit, där de slaktades varefter köttet såldes i Uppsala.

Laxkilen      Bä Omkring Nyholm, huvudsakligen västerut.

Leionbacken   Bä På vägen vid kapellet i Oxsätra. Namnet efter soldat Leion som bodde i soldattorpet mittemot.

Lerbäcksåkrarna   Bä N gärdet i Tuna.

Lervreten   Sk Vid Frossrabo.

Likstångsgranen    Sk Vid fd Adolf Bengtssons gård i Ulfseke. I gamla tider förvarades under denna gran de stänger som användes  vid begravningar, då man skulle bära kistan långa sträckor i det då väglösa området.

Lilla Kohagen    Bä Åkerskifte vid Marsta.

Lillfagersjö   Sk 500 m NV Fagersjö. Gammal äng, numera skog.

Lillängen   Bä 200 m N Kiplingeberg.

Lillängen      Bä Vid Kallön.

Limmerhagen    Bä Mellan Isgrena fjällen och Äskelunda.

Lindbergsmossen   Sk Vid Stenbacken. Dragby utjord.

Lindbergsängen   Sk S Stenbacken och en äng Ö Stenbacken södra. På HK 64 är sistnämnda äng = Käbboäng och ligger på Rörmyra mark, vilket även bykarta Rörmyra 1699 visar. En äng vid Draglunda och SV mot Lindesberg har beteckningen ”Lindberg” på HK 64. Samtliga har en gång tillhört Dragby.

Lindboberget    Bä 1800 m Ö Lindberg.

Lindorne     Bä S gärdet, små åkrar vid bäcken, Tuna.

Lindses ängen      Bä 150 – 200 m S Högslätt.

Lindskärsudden    Bä Udde i Sörsjön, Tämnaren.

Linflånken     Bä 600 m NV Losgärde el. Loskäl, i N gärdet.

Linkullsbacken    Bä Vid Tuna.

Lintygsåkrarna   Åk Åkrar vid Åkerbyby. Lös, fin jord, lämplig för linodling.

Lisas gasten   Bä 100 m S fd snickerifabriken, Lövstalöt och 50 m V liten stuga vid fd E4. Enl. uppteckning i Landsmålsarkivet. Nr 5165, av Eva Limburg. Platsen angiven av Erland Mattsson, Fansta, fd ägare av marken.

Lisselåkrarna    Bä 1700 m N Losgärde el. Loskäl, i N gärdet.

Lissmossen    Bä 1000 m OSO Ändlösa.

Lissodlingen    Bä 150 m NO Blackstavall.

Lissodlingen   Sk Vid Frossarbo.

Lokbäcken    Ju Från kärret NV Krossbo ner mot Stigsbo, sedan norrut och vidare ut i Bången. Stigsbo kvarn och såg låg efter bäcken, ca 700 m N Stigsbo.

Lortmossen    Bä Mellan Granlunda och Blackstavall.

Lotåkrarna   Bä Mellan Forkarby och Forkarbyholm, enl. skifteskarta 1837.

Lundbacken    Bä Vid Grellsbo, omkring linbastun.

Lundbacken    Bä 900 m NO Sundbro.

Lunden   Bä Mittför soldattorpet i Hemringe. Här stod till 1960-talet många hamlade aspar med bohål för kajor och starar.

Lundgärde   Sk 500 m S Hagaberg.

Lundhagen   Bä Vid Kiplingeberg.

Lusen    Bä 60 m N gamla bron i Äskelunda. Liten åker vid soldattorpet.

Lusåkrarna   Bä Åkrar i Äskelundas södra gärde.

Lymyren     Bä NV åkern i Målsta, vid Kåsen. Utflyttad gård.

Lyttakärret    Bä 700 m SO Ändlösa.

Långbacken     Bä Se Smörbacken.

Långbacken   Bä 500 m NV Grellsbo, mellan åkrarna och Gustebogränsen.

Långberget    Bä Vid Tuna, N vägen till Tuna ängar.

Långbergshagen   även Långbergsvretarna  Bä N gärdet vid Tuna, mot Tunamalm.

Långhagsbacken   Bä På Nyvla mark, mellan vägen till Bröstgångsängen och Bemersbergs mark.

Långholmen  Bä 300 m N Spikbole. Backe i åkern.

Långhoven     Åk Vid Uggelsta. En åkerlinda som liknar en hästhov.

Långkärret    Bä 1000 – 1500 m NV Ändlösa.

Långmossen   Sk 1000 m Ö Myggstenen, i N kanten av Enbärsmossen.

Långmossen     Bä 500 m SO Andersbo.

Långmossen     Bä 500 m NV Bångbacken vid Bångsnåret.

Långmåssen     Bä Vid Kiplingeberg. Gemensamt namn på Krog- och Störmåssen, enl. uppgift i dombok.

Långplogarna   Sk Vid Frossarbo. (Plog = åker).

Långåkrarna   Bä N gärdet i Tuna.

Långåsen   Bä Vid Hemringe, mot Ekeby.

Lårfens    Bä 200 m V Sältet. En åker.

Låtterängen      Bä Vid Tuna, N bäcken vid de södra gårdarna.

Lönnplogarna   Sk Vid Eke, S delen av åkrarna före vägen till Jobsvall. V vägen.

Löpsbron  Åk 600 m SV Hjälmsta. Stort gravfält N bron. Sägen finns om kung Löpe. Lafsbron är ett äldre namn.

Lötbacken  Sk 300 m NV Nylunda.

Löten    Bä Åkrar mellan Forkarby och Ulva.

Löten      Sk 950 m N Överbo, Ö hyttan. Betesmark. Bykarta Överbo 1794 – nr 41 aa.

Lövberget   Bä 700 m N Tuna. Skogsudde N Tunamalmsvägen.

Lövbergsgärdet   Bä N Tuna mot Lövberget.

Lövhagen     Ju 700 m N Dalkarlsbo. Åker.

Lövsta bro    Bä Bro över Björklingeån vid Lövsta.

Lövängsgärdet   Bä Åker vid Kiplingeberg.

Majses kärr     Sk 300 m NO Frossarbo, V vägen.

Malmberget även Manberget Bä Mellan Nyslätt och Lindal.

Malms ängen Bä Intill  fd Krokstugan, Forkarby. Gammal naturlig äng med kungsängsliljor.

Manberget   Bä Se Malmberget.

Markaråkrarna     Bä N gärdet i Tuna.

Marken   Bä Åker mellan Sundbromark och Lilla Nyåker.

Marksäng    Bä 800 m NO Laggarbo. Tillhör Kiplingeberg, tidigare Väsby.

Marstastenen     Bä Se Klumpsten.

Masugnsdammen     Sk 900 m N Överbo, vid hyttan. Bykarta Överbo 1794 – nr 41 aa.

Milstensbacken   Bä Första backen på vägen NV Åkerlänna. Här stod en sten som visade en gammalsvensk mil från Skuttunge kyrka. Den ingick i ett system med fjärdingsvägsten vid Kättgrind, en halvmilssten vid Svartan och trefjärdedelsmilsten vid Myrby- Askarbäcks soldattorp och milstenen vid ovanstående plats. Milstenen lär ligga sönderslagen på en tomt intill vägen. Ytterligare en sten står 50 m in på Domarbovägen. Endast den sistnämnda är kvar på plats.

Millanrödjningen    Bä Mellan Bångsnåret - Kallön – Kallås. Se Skogskomm. rapp. nr 17.

Mjölbacken    Bä Backe på vägen vid Högslätt.

Mjölängen     Bä 300 m V Skogvreten. Litet kärr som tidigare tillhört Ulva kvarn.

Morbergaberget   Bä Strax N Morberga. Härifrån kunde man förr i tiden se Bälinge, Ärentuna, Gamla Uppsala, Uppsala och Åkerby kyrktorn. Numera skymmer skgen. Kasberg förr.

Mossbo mosse  Sk Vid Eke.

Mossbotorg    Bä Vid Kullviksvägen, där stigen till Mossbo börjar.

Mossbo     Bä 200 m V Kiplingekrog. Förr odlat numera skog. HK 64 – Mossbo Jtp.

Mossvreten    Bä 700 m NV Oxsätra.

Movreten     Sk Åker SO Askarbäck

Moängshagen    Sk 600 m SO Askarbäck. Enl. HK 85 låg Rasmustorp här. Se häradsdombok år 1802,  26/5, sid 41. Tillhörde förr Kanikebo.

Munkbacken  Ju 250 m SO Stenviken, backe på gamla väg 272. En gammal sägen berättar att en munk skulle blivit dödad där.

Myggarna   Sk Äng 1200 m Ö Fastarbo, NV delen av Enbärsmossen. Tillhör Albäcken, Elinge och Grävsta.

Myggbo    Sk 500 m NV Vismarängen. Älgpass.

Myggstenen    Sk 700 m NO Fastarbo. Stenen är Nordens 17:e största flyttblock. Mått: 10 x 11 x 11 m. Vikt: ca 3000 ton. Ett något mindre stenblock ligger strax intill.

Myggstensängen  Sk NV delen av Enbärsmossen, tillhör Grävsta. Beskr. HK 85 – Myggstensengen.

Myrby norrskog      Sk Skogen N Myrby.

Myrby triangelpunkt    Sk 200 m S Myrbykorset, på vägen (54,6 m öh).

Mångelbo kavelbro   Sk 600 m NO Mångelbo.

Målstabäcken även Sundbrobäcken  Bä

Målstakåsen  Bä Se Kåsen.

Märrfittan   Bä Kärr vid fd avrättningsplatsen Steglen, enl. K.Larsson, Piparrönningen.

Märkärret      Bä 300 m SO Fallet, N väg 272.

Nittionian     Bä SO delen av Lortmossen. Namn efter nr på HK 64.

Norra Myren     Sk Mellan Vadbron, Myrby och Vilsåker.

Norrberget    Sk 300 m NV Hagby.

Norrhagarne    Bä Åkrar i Tuna, mot Kiplingeberg.

Norrhagen   Bä S gärdet i Tuna.

Norrhagen     Bä 800 m SO Bostebo.

Norrlångarne    Sk Långa åkrar på Hagby nr 4.

Norrmanskärr   Ju 400 m Ö Andersbo.

Norrmossen    Bä 1000 m NV Lilla Bångsnåret.

Norrskogen     Bä På Kiplingeberg, skogen N Norrgärdet (golfbanan).

Norrvreten    Bä 1 – 200 m N Pålsbo.

Nyby grind     Bä Gammal grind på vägen till Olovsberg.

Nyckelbacken     Sk Vid Norr-Krycklinge, Joel Vessmans gård.

Nyckelmyran    Bä-Sk Gammalt namn på Södra Myren. HK 85.

Nyckelängen   Bä Äng vid Yttergärde, Ö Svista.

Nyhagen     Sk 700 m V Brostugan, Villsåker.

Nyhagen      Bä 1200 m VSV Ändlösa, längs efter länsgränsen.

Nymansodlingen    Bä Mellan Marksäng och vägen Tuna – Laggarbo. Numera skog.

Nytorpsberget   Sk 500 m N Frossarbo.

Nytäppan       Sk Vid Frossarbo.

Nyvlamyren även Nöttlamyran  Bä 600 m NV Norra Ransta. Gammal äng till Nyvla i Bälinge.

Nyäng    Bä 600 m V Fallet. Tillhör Kroksta. Numera skog.

Nyängen     Bä 1 – 2000 m S Skörkulla. Rörby ängar, enl. Martin Andersson.

Nyängen     Bä Åkrar SO Forkarby, mot Jellbergen. Utgör fortsättningen av de sk Wagefjällen.

Nötlunden    Sk 300 m NO Eke.

Nöttlamyran    Bä Se Nyvlamyren.

Oelsbergen     Sk 2 km NV Frossarbo.

Oelsbergskärret    Sk 2 km NV Frossarbo.

Oelsmossen 2 km NV Frossarbo.

Offersten    Bä 450 m N Rörmyra norra. Mellan Dragby fäbod nr 2 och bäcken från Ryggmossen, ca 75 m  från åkern. Ett omk 1½ m i fyrkant, liggande stenblock med många istidsrefflor och med upphöjda inslag av kvarts. Omtalat av Greta Hedlund, Rörmyra och Holger Eriksson, Lindberg.

Ormdalspussen    Bä 400 m SO Spikbole, vid vägen till Bolandet.

Oxhagen     Sk Mellan Bemersberg och Mångkullarna.

Oxhagen     Sk 700 m N Andersbo, Ö vägen till Ekvreten.

Oxhagen     Sk 2 – 300 m SO Gullögla. Ekbackarna och ett område i NO, mot Norrgärde.

Oxhagen  Sk 500 m SV Vigle. Telemast uppsatt här 1994.

Oxplogen    Bä Åker på Kiplingeberg. Karta 1831.

Oxhagshörnet   Sk 1000 m V Myrby, där Åkerlännavägen svänger  västerut går en gammal väg mot NO till Ekvreten. Skogen N vägkorset var förr oxhage till Myrby, därav namnet. Lika viktig plats som domkyrkan, enl. Sigfrid Bergström, f. 1913.

Oxsätrabäcken    Bä Se Vibäcken.

Pannkaksberget   Bä Rundhäll på skolgården vid Bälinge skola. Flaggstångsplats.

Pantskogen    Sk Område mellan Källvreten och Gunnarsgärdet, som sparades vid delning av Bälinge häradsallmänning 1832 – 1841, för utjämning vid ev. felaktigheter. (Gäller även Pantängarna).

Pantåkrarna    Bä 50 - 200 m SV Losgärde eller Loskäl, i Lillgärdet.

Pantängen    Bä V bron vid Ängsholmen. (Se även Pantskogen).

Pantängen    Sk Vid Söder-Krycklinge.

Pelles kärret    Bä Ö delen av Hjältmossen (V Bångsnåret).

Peluskåkern     Bä 700 m SV Roteberg 1:3, mellan väg och skogen.

Per-Jons mon      Sk Se Fornminnesföreningens tidskrift SL XVIII:3, sid 16.

Per-Jons mossen     Sk 500 m N Fagersjö.

Per-Lars kärret    Sk 1000 m NO Olovsberg.

Per-Ols kärret     Bä 2000 m NO Fastarbo, S Tvigölingen.

Per-Ols pussen     Sk 500 m S Danviksgården.

Persmyren    Sk 500 m SO Risbo.

Pinan    Bä Vägstycke från Åloppe och norrut, mellan stugorna, som även de kallades Pinan. Fortsättningen av vägen kallas Gråten, följt av Glädjen när man kommer fram till de gamla beteshagarna. Byns kor betade här till omk. 1935.

Pingärdet    Bä S bäcksbron vid Kiplingeberg, mot Åloppe.

Pjonkan   Bä Åkrar Ö Kiplingekrog.

Pjunkhusängen     Bä Ängarna öster Vibro. Har tidigare tillhört Gysta.

Porten      Bä 1200 m  Ö Kallön, vid Vallhovsäng. Stora tallar, 150 – 200 år gamla, står på båda sidor om vägen och bildar en port.

Pravmossen   Sk 500 m Ö Prav.

Predikstolen  Sk Mellan Billbo och Prav. Egendomligt bildat flyttblock.

Prästbacken    Bä 200 m NV Lilla Blomsberg.

Prästberget   Bä Mellan de två södra gårdarna i Svista.

Prästberget    Ju V Kallås.

Prästens äng     Åk På Berga ägor.

Prästkärret     Bä 400 m N Stenbacken, intill Rörby fäbod nr 2. Se dombok 7/5 1796 § 23.

Pålsboeken     Bä 100 m SO Pålsbo, vid gamla vägen. Offerträd, även kallad Skvätteken eftersom man i gamla tider offrade en sup eller småpengar i en hålighet i stammen, för att få lycka på stadsresan. Om man inte gjorde det skulle hästarna skena vid den sk Brokstenen, på återresan. Eken är nu död och en ny planterad på samma plats, till minne.

Pälstäppan   Sk Äng till skogvaktarbostället Albäcken, enl. karta över Bälinge häradsallmänning 1831 – 1836.

Ragnarsodlingen   Bä 1500 m N Rörmyra, mellan Rörmyra småäng och Ändlösa småäng. På Nyvla mark. Numera skog.

Ramängen  Sk Ö Fågelsång.

Ranstabergen   Bä 1800 m SO Norra Ransta.

Rappan   Bä 1800 m N Ulva. Liten åker i Jellberget.

Rappensbackarne   Bä Backar på Gullögla.

Renskrivarbostället    Bä Skog Ö vägen till Målsta bodar. Tillhör gård i G:a Uppsala.

Risbosjön     Bä-Sk 2000 m Ö Överbo. Enl. HK 64 hade även Harbo del i sjön.

Risgubben    Ju 200 m N jaktstugan på Lilla Långmossen. Älgpass.

Risgubbsängarna    Bä Tuna ängar.

Rolan    Ju Sumpmarksområde 500 m N Norrbo, S vägen till Bolandet i Bälinge. En sägen förtäljer att en mor hjälpte sin dotter att döda hennes oäkta barn här. Båda skulle senare ha blivit avrättade på denna plats, (enl. Ivar Bergman, Oxsätra).

Rosselhagen    Sk 150 – 200 m Ö Vretstugan.

Rosslet    Sk Område 500 m N Västerboda. Enl. uppgift från ortsbor skulle det ha stått en stuga här, något grund har dock ej återfunnits.

Rostabron    Bä Bro över Björklingeån, vid Rosta.

Rosta äng      Bä Mellan Lindsta och Stenvallen.

Rotbacken  Åk Backen vid mellersta gården i Kroksta.

Rotbäcken     Sk Mellan Hagby och Örke, mot ån.

Rotmyren    Sk 500 m N Pinbo.

Rullstensberget    Bä 1 – 200 m SO Krossbo (fd Högskogens fångvårdsanstalt).

Rumlabacken    Ju 200 m SO Stenforsbacka.

Rumlavallsbron   Ju Bron över ån vid Stenforsbacka.

Runstensbacken    Sk Skogsbacke mellan Dragby och Grävsta, vid vägen.

Runstensåkern     Bä N åkervägen österut från Hemringe, Ö stordiket mot Fanstagränsen. Mitt i åkern stod förr en runsten som 1936 flyttads till åkervägen. En spjutspets från vikingatiden hittades här av Henry Lindström.

Rusthållarängen    Sk 400 m SV Frossarbo.

Ryggmossekärret    Bä Hörde till Sundbro enl. arealavmätning 1794.

Ryggmossen   Bä Högmosse mellan Rörmyra och Domarbo.

Ryttarvreten    Bä N Väsbymalm.

 

 

Råsgärdet     Bä Vid Kiplingeberg. Åkrar N bäcken melan Lövhagen och Skogängen.

Räbbomossen     Bä 3 – 400 m S Räbbo.

Rävbacken    Bä 500 m V Skediga.

Rödgrindsbron      Bä Bron över stordiket på åkervägen österut från Hemringe. När en gammal väg över åkern plöjdes upp här i slutet av 1800-talet hittades ca 20 st skillingmynt som låg samlade i något som kan ha varit en skinnpåse, enl fru Rosa Lindström.

Rödäng    Bä Åker vid Sjökärret, Roteberg.

Rödmossen   Bä 2 – 800 m S Stigsbo. Naturskyddsområde.

Römossen   Bä Se Åkerlänna römosse.

Römossen    Bä Myr S sjön Tvigölingen.

Rönningarna    Bä Vid  Kullviksvägen. Gamla odlingar som tillhört bl a Tuna. Numera skog.

Rönningen    Bä Odling vid Kallön (kronojägarbostaden).

Rönningen    Sk 700 m NV Myrby, 100 m V vägen Myrby – Prav. Åker.

Rönningsbacken     Sk Åker vid Frossarbo.

Rörängen    Sk Äng vid Risbo.

Rövarberget    Sk 1000 m S Jobsvall, på Söder-Krycklinge och Nyvla mark. Stort blockstensområde med hålor.

Rövarberget   Bä Ö Granlunda. Håligheter under stora stenblock. Rävgryt. I boken ”Mina år i Kloster” av Ernst Eklund, sid 106, berättas att postdiligensen blev överfallen. Både kusken och postiljonen blev dödade och värdeposten stulen. Platsen kan stämma.

Sankmossen  Bä 500 m N Bandarbo.

Sevastbo-skärpan    Bä Äng 400 m S Sevastebo. Det sägs att det var så lättslaget hö att lien skärptes.

Sickbergskullen   Bä Moränbacke med gravkulle, mellan Forkarby och Marsta, intill vägens S sida. Den äldsta vägen från Uppsala till Bälinge syns fortfarande i V kanten av backen. Namnet av en nykterhetsagitator vid namn Sickberg som verkade här vid sekelskiftet, på blåbandsmöten.

Siggerödingen    Bä Nära Ändlösa. Beskr. HK 85.

Sjudarbacken   Bä 500 m NV Berg.

Silverberget     Bä 900 m NV Hedbo, V vägen. På Forkarby mark.

Silverberget     Sk 300 m S Jordbron vid Brunnby. Nämns i Salvius beskrivning över Uppland 1741, sid 300.

Sjungarbacken   Bä Skogsbacke mellan Bälingebadet och Bälinge skola. Namnet  kommer av att  klockaren i gamla tider mötte begravningsföljen här och upptog då en psalm. Kyrkan var då inom synhåll.

Sjurfetarna  Åk Åker vid Hjälmsta, ner mot ån.

Sjögärdet   Åk 400 m OSO kyrkan. En sänka i åkern, nu utdikad. Spår av gravar, skörbränd sten och svart jord.

Sjökärret   Bä V delen av Rotebergs skog, mot Möllerstorp och Stormossen.

Skallensåkrarna   Bä Små åkrar mellan Nyvla och Åloppegränsen.

Skarpsveden    Sk Åker vid Frossarbo.

Skarpängen   Bä 1000 m Ö Oxsätra. Åker.

Skarpskidberget    Bä 700 m N Äskelunda. På Tuna mark.

Skattgårdshagen    Bä Beteshage N Väsbymalm.

Skeppskullarna    Åk I Söderby vid den högre terrängens sista utlöpare mot slätten. Små kullar eller åsar med berg i dagen som sen urminnes tider kallats Skeppskullarna. Uppgift lämnad av hembygds-forskaren Enok Tapper , Hjälmsta.

Skinnarudden även Skunarudden  Bä 300 m SO Lindberg. Allm.karta 1831-36.

Skitsten    Bä Flyttblock 100 m SO N gården i Äskelunda, vid vägen.

Skogsgrind   Bä 600 m V Domarbo.

Skolmossen   Sk Vid Frossarbo.

 

Skolmästarvreten     Bä Nuvarande villan Oxsätra 3:10 står på vreten. I Håstads  skolhistoria finns uppgiften att det var skola i Oxsätra, en tid på1800-talet, och att läraren disponerade denna vret.

Skolvägen  Bä Stig som användes av skolbarn från Vissbo och Bolandet, till skolan i Harbo.

Skomakarmossen  Bä 800 m N Hedbo, på båda sidor av vägen.

Skraggan  Sk 100 m SO Lindsbro (vid Ånarven), intill häradsgränsen. Gammal slåtteräng till Rörby, Bälinge, HK 64 - nr 83, senare frånsåld. Enl. Skogskomm. rapp. 1694 anslogs ängen till Corpralen Joon Skragge, under Rörby. Skragg är annat namn för myrmalm.

Skrubbdalsviken     Sk Vid Risbomossarna i öster och norr. Se dombok 13/10 1801.

Skruvberget    Bä 700 m NV Bångbacken. I länsgränsen står en rörsten märkt ”Raul”. På V sidan berget går Ökarsvägen.

Skräddarbacken    Bä 300 m SV Lytta.

Skräddarkärret    Bä S delen av Domarbo småängar.

Skräddarvreten    Bä Nuvarande fotbollsplanen vid Åkerlänna. Vreten tillhörde torpet Asplunda, under Åkerlänna.

Skräman   Bä Backe vid åkervägen mellan Fansta och Högby.

Skuggabacken      Åk 300 m NV Krogstaäng.

Skunarudden     Bä Se Skinnarudden. Beskr. HK 85 – nr 49.

Skutån    Sk Rinner genom Skuttungeby.

Skvalbron     Bä Där Bångbäcken korsar väg nr 272.

Skvalbäcken    Sk Liten bäck vid Frossarbo.

Skvalhagen    Sk Hage vid Frossarbo.

Skvallerbacken  Bä 300 m S Sevastebo, backe på vägen mellan Kvarnbo och Gustebo. I gamla tider stod här kvinnorna, vid grinden i gränsen, och skvallrade.

Skvallertä    Bä Fägata mot Skvallerbacken.

Skvasselbacken    Bä Backe vid Brogården, S bron. Förr damm och kvarn.

Skytteanska kilen   Sk Skogsskifte V Norra Ransta, i gränsen mot Harbo.

Skälslöt   Bä Åkrar 1000 m SO Lundbacken, i gränsen mot Rörby och Forkarby.

Skärpan     Bä Ängarna mellan Grellsbo och Risbo. Namnet av att det där växte gräsarter  som inte tog bettet ur liarna så fort.

Sköljarn   Bä Åker till Forkarby, N Skörkulla. Skifteskarta Forkarby 1837.

Skölarna   Sk 8 – 900 m NV Frossarbo. Gamla slåtterängar till Brunnby m fl. Villsåkers skölar 200 m längre nordväst ut.

Skölmossen   Sk Vid Frossarbo. Troligen samma som Skölarna (Brunnby).

Skörjan     Bä Vid Skörkulla, där nuv. fröplantagen ligger. Tillhör Rörby. (akt 03-BÄL-90 1775).

Skörkullen   Bä Där Skörkulla nu ligger.

Skörängen  Bä S Skörkulla, ängar till Rörby.

Sladdtä    Bä V väg 272, mot Krokstaäng, mittför åkrarna vid Sladdbodarna (Sylta fäbod).

 

Sladdkärr  Ju Vid Blackstavallsvägens anslutning till Östforavägen, vid Målsta fäbod nr 2. Skogskomm. rapp. 14/5 1690, sid 5.

Slamarskärren    Sk 3 – 700 m N Gladkullen. Tre små kärr efter varandra.

Slårfmossen   Bä Gammalt namn på Stormossen. HK 85.

Släpet   Bä Mosse 1000 m SV Gamla Bångsnåret.

Smalåkrarna     Bä 200 – 350 m V Losgärde el. Loskäl, i Sundbrogärdet.

Smedhagen   Bä Vid Kiplingeberg.

Smedängen     Sk Äng 350 m V Örsbo.

Smivreten Vid smedjan strax N Svartarbo.

Smiåkern       Bä S delen av åkrarna till Blackstavall, V kanten.

 

Småningom   Bä 200 m V Rörby bodar. Liten åker som användes till fotbollsplan på 1920-talet.

Småängshalsen   Bä 800 m N Rörmyra mellan Småängen och Rörmyra åkrar. Tre gamla fångstgropar finns här. Älgpass.

Smörbacken även Långbacken  Bä 300 m NV vägskylten ”Gysinge” på Pålsboskogen. Högsta krönet på Harbovägens äldsta sträckning. Dessa backar på västra vägen var besvärliga för timmerkörare, enl. E.Tapper, f.1917.

Smörbyttan  Bä Del av åker vid Jellberget, Forkarby. N vägen sänka med djup mylla.

Snedbacken  Sk 700 m V Frossarbo. En backe på vintervägen där det lutade så att det var lätt att välta lasset.

Snedhällen   Sk 500 m NV Hedbo.

Snetäppan     Åk Åker vid Hjälmsta.

Soldatåkrarne   Bä 700 m NV Losgärde el. Loskäl, i norra gärdet.

Soldatängen    Bä Tuna ängar.

Solhällsberget    Bä S vägen mellan Kilkällan och Gölinge, på Nyvla mark. Ett mindre sk stentorg från littorinatiden finns här.

Solängsvreten   Ju 400 m SV Hedbron.

Spjällen  Bä Åker 100 m NV Losgärde el. Loskäl, i Lillgärdet.

Spjällen   Åk Åkrar vid Hjälmsta. Sex små tegar där de sex  bönderna I byn hade var sin.

Spelbacken     Sk 200 m S Mångkullarna. Här började spelmännen spela när ett bröllopsfölje skulle till kyrkan.

Spetsberget   Sk 200 m V Eke, åkerbacke.

Spången   Bä Vid en gammal väg från Skogvreten till Hedbo, ca 300 m från Hedbo. En flicka från Skogvreten gick denna väg till skolan. Under den mörka tiden lyste hon sig med en stallykta som hon hängde på en grangren nere vid vägen.

Spångmossen   Bä Ängar 500 m N Roteberg.

Spängerna    Bä 400 m V Gamla Bångsnåret. Utlagda över kärr på gamla vägen till Vissbo.

Spöbacken    Bä 500 m N Gullögla.

Spögubben     Bä Samma som Björkmyren, N Fastarbo, på Forkarby mark. Namnet av att myrens form liknar en gubbe med lyftat spö.

Spökbackarna     Bä Höjden 100 m N Björkudden, på båda sidor av vägen. Här sågs tre sjuksköterskor dansa på kvällarna ibland. (enl Maud Hägglund, Sältet, f.1950).

Stackstolen    Bä I Lortmossens V del. Av stänger uppbyggt underlag för att stacka hö på. Här var fint hö som korna mjölkade bra av. Det fanns ingen väg från Lortmossen mot Kullviken så när Eskil Jansson, f.1917 och Osvald Johansson, f. 1905, slog hö här och stackade 1940 – 41, måste de köra ut mot Blackstavall och runt på stora vägen, till Kullviken. Nu älgpass.

Stackstol    Sk 1000 m N Fastarbo, i Björkmyren. Kvar på 1940-talet men ingen slåtter här sedan  1920-talet.

Stackslåtten       Sk Norra åkern vid Fastarbo.

Staffansmossen    Bä 1000 m SO Kallön. HK 85. Uppodlad av en kapten Nyman, Björnarbo. Numera skog.

Stalbotten    Bä Del av ängarna 5 – 900 m SO Oxsätra.

Starrbotten   Bä 1000 m Ö Oxsätra. Åker vid vägen till Skuttunge.

 

 

Stegeln    Bä 75 m Ö väg nr 272, där vägen till By ansluter. Här var Bälinge och Våla härads avrättningsplats sen början av 1700-talet. Dessförinnan var den förlagd till tingsplatsen vid Nyvla. Den siste som halshöggs vid ”Stiglet” 1855 var en salpetersjudardräng Erik Buhr från Skuttunge. Skelettdelar hittades här när man körde grus härifrån på 1930-talet. Galgpålen stod kvar vid 1900-talets början. Resande satte fart på hästarna när man passerade här.

Stenhare   Bä 300 m V Larsbo. Stenigt pass mellan Ö och V delarna av Åkerbymossen, intill bäcken från Bången.

Stenkyrka även Stenhagen  Bä Åker på V sidan av vägen från Väsby till Väsbymalm

Stenmyren    Bä 250 m NV Gölinge. Odlad myr, numera skog.

Stenramlet  Bä Betesmark i sydligaste delen av Hemringe.

Stenåkrarna  Bä 150 – 300 m V Losgärde el. Loskäl, i Sundbrogärdet.

Stickarvreten även Stickarsvedden  Bä Åker 200 m V vägen från Pålsbo till Sätrarna.

Stiglet   Bä Se Stegeln.

Stigsbo dammar   Ju 1200 m N Stigsbo. Här fanns en såg och kvarn av minsta slag. Var igång till slutet av 1800-talet, enl. Gunnar Pettersson, Bångsnåret. Utmärkt på geologisk kartblad ”Lindsbro” 1865.

Stora Kohagen   Bä Åkerskifte vid Marsta.

Storbacken     Bä Skogsområdet V Hemringe.

Storbacken    Bä Backe ca 800 m S Åloppe.

Storberget     Bä Berg ca 800 m VNV Lövsta. På Högsta mark.

Storflånken     Bä 600 m NV Losgärde el. Loskäl, i norra gärdet. Åker.

Storhagen  Bä Mark ca 400 m N Gästgivargården, Högsta.

Storhagen    Sk Åkrar mellan Kättgrind och Ulvseke.

Storhagsdiket     Sk Från Gunnarsgärde till Storhagen och vidare mot Rosendal.

Storhagskärret  Bä 200 m SV Ändlösa.

Storholmen    Bä 700 m S Roteberg, vid Nyholm.

Stormossen även Slårfmossen  Bä Mellan Oxsätra, Spikbole, Vibro och Roteberg. Området började dikas ut redan i början av 1800- talet. En drivande kraft var en förfader till Holger Eriksson, Lindberg. Där finns fortfarande en näve råg bevarad efter den första skörden. Den stora avgörande dikningen utfördes i början av 1900-talet och avslutades 1908. Då ingick även Södra Myren och Norra Myren i dikningsföretaget. Det var ett mycket stort företag och flera hundra rallare arbetade här. Samtidigt byggdes vägar och broar. Minnesstenar restes vid Vibro, Doterbokorset och Vadbron.

Storsand   Bä 300 m VSV Roteberg 1:3.

Storstacksängen   Bä Mellan Bångsnåret, Kallön och Kallås. Skogskomm. rapp. 1694 – nr 17.

Storstenarna    Sk 500 m VSV Frossarbo. En samling stora stenar.

Stortappsskiftet    Bä Åkerskifte vid Marsta.

Stortomtaskiftet   Bä Åkerskifte vid Marsta.

Storåkersbackarna     Sk Vid Brunnby och Vigle.

Storåkersbackarna   Bä 500 m Ö Hemringe.

Storåkersskiftet       Bä Åkerskifte vid Marsta.

Storrödningen   Bä Äng i N delen av Bromossen. Beskr. HK 85: ”Upprögd Till Lars Erssons hemman i Norrby men därifrån kommen när hemmanet nästan låg öde.”

Storåkrarna    Bä 1 - 400 m V Losgärde el. Loskäl, vid bäcken.

Straken      Bä Skogsområde 1000 m V Oxsätra.

Stubbsveden     Sk 500 m N Askarbäck, Ö vägen.

Stubbängen    Sk Äng vid Fastarbo.

Stuvarna        Åk Åker vid Hjälmsta.

Stångfallshagen      Ju 200 m N Solbacken, V ån vid Ullbolsta.

Störmåssen     Bä Se Krogmåssen.

Stöveltån     Bä 450 m NO Björkudden. Udde från väster ut mot Kusmossen. Älgpass.

Sundbrobäcken   Bä Se Isgrenabäcken.

Surkällan     Sk Vid stugan mellan Kättgrind och Ulvseke. Enl. generalstabsblad Östhammar 1827.

Supeken   Bä Se Pålsboeken.

Svallängen    Bä SO Ändlösa. Beskr. HK 85.

Svallmossen   Bä Nära Ändlösa. Beskr. HK 85.

Svartberget     Sk 200 m SO Svartan.

Svartberget     Sk 1500 m V Albäcken.

Svarterbo äng   Bä 300 m N Kiplingekrog. Beskr. HK 85: ”hafwer Lars Persson I Fårkarby en Eng Swarterbo Kutsmåsen”. HK 64 – nr 14.

Svartkärret     Bä 500 m SO Åkerlänna.

Svartmyran    Bä Sockenmötet NO Högsta.

Svartvad    Bä Skogsparti mellan Oxsätra och Doterbo.

Svedbacksvreten    Bä Vid Lövhagen, Kiplingeberg.

Svedden      Bä Ö Kiplingeberg, i gränsen mot Åloppe.

Svedbacken    Bä 500 m SV Berg, Skog.

Svens odling    Sk Vid Frossarbo. ”Sven” är densamme som ”Frossarbo-Lasse”, tidigare ägare till Frossarbo. En fin och minnesgod man.

Svenbergshålet    Bä Åker 500 m S Tunamalm.

Svikärret  Bä 200 m N Svedjelund.

Svältfallet     Bä Skogen mellan Lindsta och Draglunda. Hemringe mark.

Sågarmossen    Bä Mosse ca 400 m V Sågen, Kiplingeberg.

Såghagen      Bä 300 m V Nyby.

Sångsätratä    Sk 850 m Ö Lindberg, Bälinge. Ett litet öppet område på båda sidor av vägen från Olovsberg till Lindberg, strax före Norrbyängen. (Mer troligt att det är hela vägen över ängen som avses). Skogskomm.rapp.1694 – nr 64, Sångsättran.

Säckberget  Bä Mellan Svista och Rosta. Bautasten i S kanten av krönet. Äldre uttal Sitteberget. Många spökhistorier finns, berättade Av personer födda på 1800-talet.

Sältholmsbacken    Bä 300 m SV Oxsätra, på vägen till Bolandet.

Sältängen   Bä Lägsta delen av Sältet.

Sättrane eng     Ju Enl. beskr. HK 85 ägde följande byar del i ängen: Väsby, Broby, Kroksta, Agersta, Kjettslinge, Hjelmsta och Vallhov.

Söderbybacken     Åk Skogsbacke med stugor V Söderby.

Södra Myren   Bä Söder om den i Skuttunge liggande Norra Myren.

Söderskämsättra äng  Bä 400 m S Lindberg. Skogskomm.rapp. 1694 – nr 52.

Söderbymossen   Bä 1500 m ONO Kallön.

Sörängen       Bä 300 m SO Kullviken.

Takläggen    Bä Åker 7 – 900 m V Lindsbro.

Tallbacken   Åk Backen vid Ö gården i Kroksta.

Tallhagen      Bä 450 m N Rörmyra. Skogsområde och fd fäbod.

Tamlångssjön   Bä Nu Tvigölingen. 700 m SO Risbo. HK 85 – Tamlångs siön.

Tamlångsängen   Bä N Tvigölingen. Beskr. HK 85.

Tarmen    Bä Smal åker i Forkarbys V gräns, mot Sundbro.

Tartarvreten    Bä Se Laggvreten.

Tavelbordet     Åk Åker vid Berga.

Tegelkullen       Bä 300 m SO Högsta. Plats där man förr slog och brände tegel till husbehov. Pga eldfaran förlades denna verksamhet utanför byn.

Tegelugnsbacken    Bä Vid avtagsvägen till Bostebo, i Grellsbo.

Tilldansen     Sk 1000 m Ö Fastarbo, NV delen av Enbärsmossen.

Timmerbacken     Bä 900 m NV Ändlösa. Backe på gamla vintervägen till Lindsta såg. På Gesvad mark.

Tingsgästningsängen     Bä Se Gästgivarängen.

Tingstugärdet     Bä Åkrar i Nyvla, V Tingstukällan.

Tingstubacken    Bä Vid Tingstukällan, 1000 m NO Nyvla.

Tingstukällan    Bä 1000 m N Nyvla, vid bäcken. Bälinge härads gamla tings- och avrättningsplats. Den gamla vägen från Uppsala genom Bälinge mot Skuttunge går här förbi. Andra vägar utgick härifrån, mot öster och väster. En runsten finns på platsen. Enl. Rhezelius ”vid den utråade tingsstaden och avrättningsplatsen.”

Tjäderlekskärret   Bä 1500 m NV Rörmyra, på Kjellbergs skog nära skogsvägen.

Tjädertlångorna    Bä Åkrar mellan Trolldynan och Nyvlabäcken, på Nyvla 2:3.

Tjäderstigen      Bä Väg från Kallön upp mot länsgränsen  och ner till Krossbo.

Tokjansmossen    Bä Mellan Bången och Fallet. En sinnesförvirrad man lär ha hittats här.

Tomisäng    Ju 1400 m Ö Stenlunda, vid Ekedalsvägen.

Tomtåkrarna     Bä Intill Losgärde eller Loskäl i norr och väster, i Lillgärdet.

Tornberget    Bä 200 m Ö Olovsberg. På Nyby mark.

Torparhagen      Bä Skogsområde N Skogängen vid Kiplingeberg.

Torparmossen   Bä Mosse på Fansta mark vid Blackstavall (Trundhem). Kallas även Kiplingekärret, enl. John Ahlström, Lindsbro.

Torpartegen   Ju Åker vid Sätrarna.

Tovmyren     Sk 500 m V Frossarbo.

Tranhalsen    Bä 150 – 200 m S Losgärde eller Loskäl, i södra gärdet.

Tranhällsberget    Bä 200 m NV Kvarnbo.

Tranhålet     Bä Se Trinnhålet.

Tranviksmossarna     Bä 2000 – 2500 m V Kallås.

Trebackalång     Ju Del av gamla häradsvägen från Sätrarna till Fagerdal.

Trinnhålet      även  Tranhålet  Bä Åkrar på Pålsbo, Ö väg 272, S Granlunda.

Trollan    Bä Ö i Tämnaren. Stort gränsröse finns hör som markerar mötet mellan fyra härader, Bälinge, Norunda, Våla och Tierp.

Trollberget     Bä 1000 m SO Pålsbo, vid gamla vägen och 600 m Ö den punkt där Östforavägen skär häradsgränsen.

Trollberget    Bä 600 m Ö Hallröret på Högskogen.

Trollberget    Ju 300 m SO Björneborg, N skjutbanan.

Trollskogen    Bä 300 m SO Gullögla. Gammal ekskog.

Trolldynan    Bä Stugområde N Nyvla 2:3. Vanligen sägs ”Trolldyngan”. Se Nyvla bykarta 1876 – 77.

Trumfodlingen  Bä V delen av småängarna vid Rörmyra. Tillhör Stenbacken. Odlades av Pettersson i Stenbacken, kallad ”Trumfen”.

Trumslagarkärret   Sk 100 m N Örsbo.

Tullporten     Ju 150 m SO jaktstugan vid Lilla Långmossen (Ulleråkers hä). Väg mellan två stora stenblock. Älgpass.

Tuna högen   Bä N norra gården. Plats för bystämma och väderkvarn i äldre tider.

Tungelbo äng     Ju 1500 m NV Ekedalen, S Åbågarna. HK 85.

Tusken     Åk Åker på Trysta som gränsar mot Åkerbyby. Även fd torp.

Tuskenbuk     Åk Åker vid Berga.

Tutskogen    Bä Mellan Lisselbo och ängarna N Olovsberg.

Tuvängen    Bä N vägen mellan fd E4 och Backarna. August Bergströmf. 1891, var med och uppodlade ängen.

Tvigölingen    Sk Se Tamlångssjön.

Täbrunn    Bä Vid Rörby, 105 m in på vägen mot Lundbacken. En smedja,   riven omk.1970, fanns intill brunnen.

Tägården    Bä SÖ gården i Forkarby.

Tämnaren   Bä Sjö. Bälinge, Norunda, Våla och Tierps härader möts här.                 

Uggelstasundet      Bä Vid Oxsätra, intill ”Gripens hage”.

Ulva äng    Bä 12 – 1400 m N Ändlösa, 200 m V Skogvreten.

Utombäcksåkrarna    Bä S gärdet i Tuna.

Uvberget    Bä 1100 m V Björklund, Nyvla.

Vadbacken       Ju 550 m V Norrgrind, Björnarbo. Åkerbacke.

Vadbron     Sk I ån 200 m Ö norra gården i Häggeby.

Vadängen       Sk Vid Ytterby,  ca 100 m SV vägen Vadbron - Svarvarbovägen.

Vagefjällen    Bä Mellan Forkarbyholm och Jellberget. Skifteskarta Forkarby 1837.

Valbomässberget   Åk Vid Berga. Kase här till 1940.

Valborgsmässberget   Bä Berget N Väsbylunds fd skola.

Vallhovsäng     Ju 1200 m Ö Kallön, S vägen, vid ”Porten”.

Vallmåsseängen   Sk Nuv. Ö gården i Stenbacken. Ängen där Norrby fäbod sedan byggdes. Beskr. HK 85.

Valsrumlabron   Ju Bron över ån vid Stenforsbacka.

Vargbergsvreten   Bä 200 m NV Södra Rörmyra. Uppgift från Holger Eriksson, Lindberg som i sin tur hört namnet av Lina Pettersson, Rörmyra.

Varggårdsbacken   Bä N Kyrkgärdet i Hemringe. Varggården fanns på en smal åkerremsa mellan Varggårdsbacken och Långåsen. En grop fanns kvar på 1920-talet. Varggården var, till skillnad från varggropen, inhägnad av en inåtlutande gärdesgård, som hindrade vargen att hoppa ut men väl tillät den komma in.

Varghagsberget  Bä 100 m NV Södra Rörmyra.

Varghagsvreten   Bä 100 m N Södra Rörmyra.

Vargledde även Skogsgrind  Sk Vid Djurhalsen, i den gamla fägatans slut mot skogen.

Vargledde   Bä 200 m N Domarbo, där skogen börjar.

Vargledde   Sk Ett område på Ytterby, mittför vägen till Svarvarbo.

Vargmossen   Bä 800 m V Hedbo.

Vargstensbröten  Bä Åkrar SV Nyvla 6:1 (Akademigården).

Varmeskullen   Bä SO delen av skogsområdet i Hemringe. Här var alltid stor kase sista april, till omk 1940. Ursprungligt namn ”Valborgsmässkullen”.

Vattgården    Bä Sundbro bys vattningsställe i bäcken, S bron.

Vattrosslan   Bä 300 m N Mossvreten. Dike från Åkerlänna rödmosse.

Vibäcken   Bä Bäck från Bången genom Stormossen.

Vibäcksholm     Bä V Vibro. Beskr. HK 84: ”Här hos är en vacker slättplats Wijbäcksholm kallat, inprotokollerat till skogswacktareplatts för några år sedan”.

Videbäck    Bä-Sk Mossteg (0,75 ha) till Rosendal som ligger på Stormossen, mellan Peterslund och Johannesberg. KG Gustavsson var med och skördade hö här i sin ungdom. I ”Det medeltida Sverige, Tiundaland 1:3” är Videbeck Angiven som skatteäng till Örke 1540.

Viglebackarna   Sk Backar vid Vigle.

Vilsåkersmossen  Sk 700 m SV Liliansberg.

Vreten     Bä Äng 700 m NV Roteberg.

Vålavätten    Bä 2500 m V och NV Gamla Bångsnåret, i häradsgränsen. Omstritt område på 1600-talet. HK 85.

Vännikan    Bä Liten åker S bron i Sundbro, V bäcken. Det var ett ovanligt och obefogat stort dike omkring åkern, enl. Sixten Sundmark.

Vännerstallen    Sk 1800 m SV Frossarbo. Älgpass uppkallat efter slaktare Vänner. Tallen är märkt och skall sparas.

Värnängen    Sk Äng vid Mångelbo. (Etym. S.Fries, OUÅ 1955, sid 30).

Väsbybrädorna    Bä N gärdet I Tuna, mot Väsby.

Väsbyängen   Bä S Hällen. Beskr. HK 85: ”Söder om HellEngen ligger Wäsby Engen, Hwilken häfdar Olof Geting Ryttare till Väsby, är till 1½Lass, pratenderas af förrijdaren Anders Ersson i Bergemedan hon seijes wara uppröjd af en åbo i Berg benb- Christoffer, men häfden hafwer Wäsby haft ifrån 60 år sedan, hwarföre måste det andra med skiäl bewisas”.

Västerbokärret, Lilla   Bä 1200 m NO Fallet, mellan Bromossen och kraftledningen. Förr slåtteräng, nu skog. HK 64.

Västerbokärret Stora    Bä 1400 m NO Fallet, V Bromossen. HK 64 – nr 112.

Västerbosten   Bä 1500 m NO Fallet, i Bromossen mellan Grytholmen och skogen. Gammal slåtteräng till Västerbo runt stenen. Älgpass.

Västerlångkärr   Bä 1500 m NV Strömsberg, N jaktstugen på vägen mellan Mellanbo och Nolmyravägen.

Västerlångkärret    Bä 7 – 900 m NV Högslätt.

Västerlöt     Bä Åker vid Sundbro, mot Trollbäcken.

Västervreten    Sk 200 m V Norrmyra.

Västerängen    Sk 200 m V Mångelbo.

Västgötkärret      Sk 2 – 300 m Ö hyttan vid Överbo. Börjar Ö Överbogränsen.

Widflakarna      Bä Åkerskifte vid Marsta.

Åboge eng      Ju Beskr. HK 85: ”Åboge Eng är af walngräs och mycket pors iblandat, hafwer följande del uti af urminnes häfd Krokstad 1 Lass, Rörby 2 Lass, Niffle  ass, Blackst. 2 Lass, Broby 2 Lass, Björnarbo ½ Lass, Norr om åhn till Tryggestad 2 Lass, till Krostad 1 Lass”.

Åby mosse    Bä 1000 m SV Gamla Bångsnåret.

Åbybacken  Bä 500 m SO Kiplingeberg.

Åby storäng       Sk 300 m SV Albäcken.

Åbågarne     Ju SSV Sätrarna. Se Åboge eng.

Åhagen     Bä Åkrar vid Högsta, Ö fd E4.

Åkerbybacken    Åk Åkerbyby.

Åkerbymossen     Åk Mellan Bången och Larsbo. Tillör Åkerby. Bångbäcken rinner igenom här, mot Stormossen.

Åkerbymosskällan    Åk 450 m S Fallet. Särskilt bra vatten.

Åkerlänna römosse även Torvmossen  Bä 5 – 1500 m SV Åkerlänna. Här har tagits torv, till torvströ, sedan 1910 då ett bolag bildades, som upphörde 1926. Ägaren sålde då mossen till Verner Larsson, Åkerlänna. Denne lät bryta torv till 1953. Anställda var då en Emil Eriksson och den sk ”Ullgubben”.

Åkerlännabäcken   Bä Bäck V Åkerlänna. Se Båtshaksdiket.

Åkrokarna   Bä Åker i Tuna.

Åloppebäcken   Bä Rinner genom Åloppe och Sundbro, faller slutligen ut i Jumkilsån vid Lilla Nyåker.

Åmotet     Bä 800 m N Vallsgärde, sammanflödet Fyrisån och Björklingeån.

Åmöte    Bä Där Jumkilsån faller ut i Fyrisån.

Åsbymyran    Åk 1000 m V väg 272, i länsgränsen mot Harbo.

Åsgossens torg      Bj N Åsby, Björklinge. Triangelpunkt (62,8 m öh).

Åshagen    Är Ö gravfältet på Ärentunasidan av åsen.

Älgmossen     Ju 1400 m V Örnsätra, vid Linnéstigen. Har förr varit odlad, många diken.

Ändlösan   Bä Åker till Östensbo, 800 m  N fd torpet, V gamla vägen till Prav. Se ek.karta.

Ängeberga utjord   Sk HK 85 – Eneberga örtugg. Tillhör Rickberga, Björklinge.

Ängshagen    Sk 1000 m NO Söder-Krycklinge. Tidigare skogbevuxen äng, nu odlad sedan 1975.

Ängsåkrarna    Bä N Tuna.

Ödetorpsbovetesängen    Bä 1 – 200 m S vägen Hällen – Harbo, i länsgränsen. Beskr. HK 85.

Ökarsvägen     Bä Skogsväg från Vissbo till väg 272 (1000 m från länsgränsen). I en lekramsa från Jumkil, upptecknad av Elias Grip, Förekommer namnet ”Ökarpelle”.

Önbo utjord     Sk 600 m NV Gunnarsgärde.

Önbobackarna   Sk På vägen 500 m SV Norra Ulvseke.

Örebro     Sk Bro över Örsbäcken, i S delen av Skuttungeby.

Örsbäcken   Sk Liten bäck rinnande från sydväst till Gubbnäset i Skuttungeby.

Ösbyängen    Bä Ö Hällen. Beskr. HK 85.

Östra gärdet     Bä I N gärdet vid Tuna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editerad av: Nils-Erik Lundberg (2018-09-24 18:49:16)