Butik


 

Böcker, Skrifter och Filmer
till försäljning
utgivna av Åsbo Hembygdsförening

Image

 
 
 
 

 Herr Kyrkoherden

en film från 1700-talets Åsbo med lokala skådespelare

 

DVD för privat bruk.     100 kr 

DVD med visningsrätt för föreningar som inte tar inträde.  250 kr

DVD med visningsrätt  för bio eller liknande som tar inträde.

finns att beställa hos ordföranden Sten Casparsson tel. 0142-57303

eller på [email protected]

Gårdar och Stugor kom ut i januari 2003 och innehåller

Åsbo sockens alla 460 hus med bilder och uppgifter om ägare,

byggår och taxeringsvärde. 180 sidor.

Pris 100 kr


  Ett studiecirkelarbete sammanställt

  av Sten-Olof Ragnar om ord och ramsor på Åsbo-dialekt.

  Pris 25 kr

   Min barndomsbygd.

   Lite om hur det var förr, lite om Hultkils by med skola

   Lite om och av originella personer i Åsbo.

   119 sidor.

   Pris 100 kr

   

   Byn som försvann.....

    Handlar om byn Lindhult där alla fast boende

    flyttade och byn blev "sommarstugor".

    Lite historia om folket och deras släktled.

    68 sidor.

   Pris 80 kr

 

 

 

   Innehållet i skriften har genealogisk karaktär

   där författarna beskriver människorna

   med persondata under olika tidsepoker.

   Författare: Siri Öst och Per Hesselhielm.

   45 sidor

   Pris 50 kr

 

 

    Knektar i bygden.

    Karl XI indelningsverk.

    Författare är Karl Spjut.
    187 sidor.

    Pris 100 kr

     Häfte 1 handlar om Atterbom
     35 sidor Pris 25 kr 

    Häfte 2 handlar om socknen och Hybbeln
    35 sidor Pris 25 kr

     Häfte 3 handlar om Kyrkan
     35 sidor Pris 25 kr

    Häfte 4 handlar om händelser i socknen,

    intervjuer med några personer,

    lite om torp i Strålsnäs och utdrag ur kyrkoprotokoll.

    87 sidor.

    Pris 100 kr

 

    Atterbom och Hedborn.

    Två Östgötar i livslång vänskap.

    En minnesskrift av Harald Tigerström.
    48 sidor.

    Pris 50 kr

 

 

Du kan beställa böcker och tidskrifter genom

att skicka e-post till [email protected]

 

 

 

Förening:

Åsbo Hembygds- och Fornminnesförening

Skapad av: (2014-09-29 18:13:02) Kontakta föreningen
Ändrad av: Åsbo Hembygds- och Fornminnesförening (2020-12-14 20:20:18) Kontakta föreningen