Ordf. Sten Casparsson 0142-57303

Sekr. Kjell Gustavsson 0142-573 09

Kassör:Thomas Mohlin 0142-57341

Email: [email protected]