Anna Katarina Hermansson


Bor i Hultkils skola, Åsbo

 

SEPARATA UTSTÄLLNINGAR:

  • STENHUSGÅRDEN LINKÖPING
  • FRÖBELGALLERIET NORRKÖPING
  • SAABS KONSTFÖRENING LINKÖPING
  • GALLERI GOD KONST LINKÖPING
  • SÖDERMANLANDS LÄNS MUSEUM NYKÖPING
  • TRANÅSBYGDENS KONSTFÖRENING TRANÅS
  • BOXHOLMS KONSTFÖRENING BOXHOLM
  • KRAFTVERKET MJÖLBY

GRUPP OCH SAMLINGSUTSTÄLLNINGAR:

  • SVART PÅ VITT "INDUSTRILANDSKAPET" LÄNSMUSEET LINKÖPING
  • "SJU ÖSTGÖTAR" KONSTHALLEN sKÖVDE
  • GALLERI KRETSEN SÖDERTÄLJE
  • ETT FLERTAL AV ÖSTGÖTA KONSTFÖRENINGS VÅRSALONGER
  • MUSEET FÖR DEKORATIV KONST LUND
  • KONSTFRÄMJANDET NORRKÖPING

REPRENSTERAD:

  • NORRKÖPINGS KONSTMUSEUM
  • ÖSTERGÖTLANDS LÄNSMUSEUM
  • SKARABORGS LÄNS LANDSTING
  • ÖSTERGÖTLANDS LÄNS LANDSTING
  • LINKÖPING OCH KINDA KOMMUN

OFFENTLIGA UPPDRAG:

  • VRINNEVI SJUKHUSET I NORRKÖPING
  • RIDÅ TILL MATSALEN I KOLLEKTIVHUSET STOLPHYDDAN LINKÖPING
  • VIDINGSJÖ MOTIONCENTER LINKÖPING
  • TRE BARNSTUGOR LINKÖPING
  • KVARTERET LÄRKAN MOTALA, PORTAR BLYINFATAT GLAS OCH LUSTHUS
  • T 1-OMRÅDET LINKÖPING, PORTAR BLYINFATTAD GLAS
  • HYRESKOMPLEXEN I KVARTERET KARDUSEN NORRKÖPING
  • MILJÖGESTALTNING FÄRGSÄTTNING AV FASADER
  • FÖNSTER, TRAPPUPPGÅNGAR SAMT BLYINFATTAT GLAS I PORTAR
  • KONSTPEDAGOGISKA PROJEKT I LINKÖPINGS KOMMUN
  • LÄNSKONSTNÄRER 91-93

STIPENDIER:

  • STATENS ARBETSSTIPENDIUM
  • ÖSTGÖTA KONSTFÖRENINGS STIPENDIUM

 

   Copyright: Anna-Katarina Hermansson

 

Förening:

Åsbo Hembygds- och Fornminnesförening

Skapad av: (2016-01-08 10:41:46) Kontakta föreningen
Ändrad av: Åsbo Hembygds- och Fornminnesförening (2019-01-12 11:03:11) Kontakta föreningen