Nya Stocksundsboken


Boken finns (pris 100 kr + porto) att köpa på Amorinas olika evenemang, bokhandlare i kommunen, i Amorinas arkiv, biblioteket i Stocksund. Den kommer också att kunna beställas via mail: [email protected] Uppge antal böcker samt namn och adress, så skickar vi med inbetalningskort.

Att få bo och leva i Stocksund är något alldeles extra. De visste alla de som i slutet av 1800-talet började köpa tomter i det som då kallades Stocksunds Villaparker.

Närheten till vattnet och naturen, bara tio minuters färd med tåget från Humlegården - en bättre plats vore svårt qatt tänka sig. Villasamhället växte, blev köping 1910 men än idag, drygt hundra år senare, en avgränsad sydlig del av Danderyds kommun.

När Stocksunds hembygdsförening, Sällskapet Amorina, skulle fira sitt 40-årsjubileum 2011, väcktes tanken på att göra det med en bok.
Tanken var att samla personliga berättelser och många bilder om hur det var att leva och kanske arbeta i Stocksund under 1900-talet.

Här finns berättelser om alltifrån föreningsliv, barndomsminnen och järnvägens historia till bro- och vägbyggen till invånarnas kamp för samlingslokaler och sitt bibliotek och hur man framgångsrikt lyckades göra Cedergrenska parken och dess torn tillgängligt för alla.

Sällskapet Amorina har sitt ursprung i ABF. 1957 startade biblioteksassistent Erik F.G. Holmberg och fil. dr. Axel Waldner en studiecirkel i hembygdskunskap med tio deltagare. På kort tid hade cirkeln samlat en stor mängd foton, böcker, kartor och dokument. Resultatet redovisades i ”Boken om Stocksund” som utkom 1963. Den ger en god överblick över den historiska utvecklingen – alltifrån krogliv och broförbindelser till skolväsende, kyrka och geologi. Ett fåtal ex finns till försäljning ([email protected]).

Studiecirkeln liksom goodwillen växte. 1971 bildades Sällskapet Amorina, Stocksunds hembygdsförening med som främsta uppgift att vårda och utöka samlingarna.

2011 var det jämt 40 år sedan föreningen bildades. En idé väcktes i Amorinas styrelse att uppmärksamma jubileet med en ny skrift. Utgångspunkten för "Nya Stocksundsboken" var att tillföra sådant som inte blev skrivet förra gången och få med en del personliga berättelser om hur det varit att leva och kanske arbeta i Stocksund. Men också att berätta en del om allt som skett sedan 1963 i kommundelen.

I den Nya Stocksundsboken har många skribenter medverkat. Materialet har redigerats av en redaktionskommitté i Amorinas styrelse: Jan Falk, Arvid Lagercrantz, Karin Löfdahl, Gunnela Mogensen och fotografen Mikael Röhr som förutom egna bilder hämtat mycket ur föreningens egna arkiv i lokalen under Stocksundsbiblioteket. Louise Hillberg är en av dem som bidragit med genomläsning och faktakontroll.
Intäkterna från försäljningen av boken går till finansiering av att:
- Samla in fakta om Stocksunds historia
- Förmedla information om Stocksund, igår, idag, i morgon
- "Bevaka" vår kommundels intressen
- Ordna utställningar och aktivera nuvarande och tidigare boende
- Hålla föredrag och berättarhörnor
- Ordna kulturkvällar och kulturbesök
- Ta initiativ och samla till möten för föreningar och företag i Stocksund
- Ta emot forskare och enskilda i arkivet

Förening:

Sällskapet Amorina

Skapad av: Sällskapet Amorina (2012-12-15 12:26:01) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sällskapet Amorina (2021-02-16 22:09:05) Kontakta föreningen