Kontakta oss

 Amorina, Stocksunds bibliotek, Stockholmsvägen 45, 182 78 STOCKSUND
[email protected]

Styrelsen 2022-2023


Ordförande.                      Marie Hafström          [email protected]

1:e vice ordförande          Karin Josephson         Stockbyvägen 3B             [email protected]
                                                                                  182 78 Stocksund            070-985 1787

2:e vice ordförande          Jan Falk                        Bengt Färjares väg 1 A.   070-620 1252
                                                                                  182 77 Stocksund             [email protected]

Sekreterare                       Gunnela                       Långängsvägen 34          08-858366
                                            Mogensen                   182 75 Stocksund            [email protected]

Kassör                                Gunilla Barr                                                             [email protected]

Ansvarig för                       Lennart                       Sturevägen 36                 070-220 3254
medlemsregistret             Westerblad                182 74 Stocksund           [email protected]

Förste klubbmästare       Monica                         Alpstigen 4                      [email protected]
                                            Henricsson                  182 78 Stocksund          073-596 4050

Biträdande                        Gunilla Barr                                                             [email protected]
klubbmästare

                                            Björn Bloth                  Majstigen 3                     070-752 4331
                                                                                  182 73 Stocksund          [email protected]

                                            Viveka Laksov-            Vendevägen 5H             070-486 9051
                                            Vessberg                      182 69 Djursholm

Ansvarig för                      Pia-Lena Moller           Eketorpsvägen 23         070-777 7777
hemsidan                                                                 182 61 Djursholm         [email protected]

Övriga                                Håkan Johanson         Krusbärsstigen 4            070-675 7200
                                                                                  182 78 Stocksund          [email protected]

                                            Sofia Ljungdahl                                                      073-976 2842

                                            Marika C:son                Stockbyvägen 5             070-533 0832
                                            Lönnroth                      182 78 Stocksund          [email protected]

Revisor                               Lars Frumerie              Sunnebovägen 4           08-141816
                                                                                   182 33 Danderyd

                                            Lennart                         Åminnevägen 13             
                                            Waldenström               114 18 Stockholm        

Revisorssuppl                   Gunnar Ericsson          Törnrosvägen 33           08-854288
                                                                                   182 75 Stocksund

Valberedning                     Jan Lindqvist
                                             Jan Wärle
                                             Christian Ljungdahl


                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]