Bli medlem


Du kan stödja Altuna hembygdsföreningen och föreningsverksamheten genom att bli medlem! 
Föreningen är medlem i Sveriges hembygdsförbund.

Medlemsavgift i Altuna hembygdsförening är 100kr/person eller 150kr/familj.

Avgiften betalas antingen till bankgiro 5024-5216 eller med Swish 123-083-5389

Kom ihåg att skriva avsändare och  ev. mailadress på inbetalningskortet eller i Swish-meddelandet!

Välkommen som medlem i Altuna hembygdsföreningen!